CZY 1. POPRAWKA DO KONSTYTUCJI WATYKANU URATUJE WIARE W BERGOGLIO M65 SSetKh von Stefan Kosiewski FO na bazie PDNXXXVI ZECh po Mysli Byloye i dumy No738 von Andrey Devyatov ZR

Napsal sowa (») 20. 4. v kategorii ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ, přečteno: 510×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinekirche/screenshot-2020-04-20-2-linkedin.png

audio:  https://gloria.tv/post/1bHRrz6aH2QCApEMbJN8kb3fy    zanim Lasek Grodziecki za Czeladzią podejdzie pod Zamek Będziński a Ukraina przejmie inicjatywę w sprawie Międzymorza Stratfor Friedmana, w której to koncepcji Judeopolonia PL miała do odegrania rolę ZMYŁKI, pajaca z długim nosem czytelnego dla swoich stracha na wróble, za którego pułkownicy wojska kozackiego na portretach przedstawionych przez naukę Ukrainy, w dziele doktorów Czuchliba i Smolija stanowiącym opisanie obrazu rozweselonych alkoholem zabijaków, piszących list do Bergoglio, szefa państwa Watykanu odbiegającego od obrazu cywilizacji łacińskiej, ukształtowanej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów ukształtowanych na wartościach kręgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, która przegrała w XXI w. wielką grę ze żydomasonerią Kissingera i Wojtyły sfinansowaną przez Davida Rockefellera, który miał nie jedno, ale 6/sześć, słownie, dosłownie serc dla gojów, które zakupił kolejno od mafijnych handlarzy organami wykorzystywanymi z pożydkiem dla ludzkości; Philanthropist and Head of Chase Manhattan, Dies at 101?  https://www.linkedin.com/posts/stefankosiewski_amerykański-bank-recesja-jakiej-polska-nie-activity-6657937625762013184-xATY   CYKLICZNI WROGOWIE EUROPY PDO462 https://gloria.tv/post/8aRfk4qyFvQREqFpQ9uJVMrcJ  "Z powodu aktualnej sytuacji sanitarnej i jej konsekwencji dla przemieszczania się i skupisk ludzi Ojciec Święty wraz z Dykasterią do spraw Świeckich, Rodziny i Życia postanowił przełożyć o rok najbliższe Światowe Spotkanie Rodzin planowane na czerwiec 2021 roku i następne Światowe Dni Młodzieży, które miały odbyć się w Lizbonie w sierpniu 2022 roku, odpowiednio na czerwiec 2022 i sierpień 2023 roku" - oświadczył dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni w komunikacie przekazanym dziennikarzom". https://vk.com/wall467751157_809

audiohttps://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/to-co-minione-wyprowadzone-przez-bergoglio-i-kaczynskiego-fo-dude-m65-ssetkh-von-stefan-kosiewski/

Screenshot-2020-05-03-pozamatrixem1

Apr 20 To, co minione i rozmyślania wyprowadzone z przeszłego, dokonanego przez Bergoglio i Kaczyńskiego, jednego z drugim, przez Dudę doklejonego do poległego państwa Watykanu M65 SSetKh von Stefan Kosiewski na Bazie XXXVI Prolegomena do NIEBOPOLITYKI ZECh po Myśli Byloye i dumy No738 von Andrey Devyatov ZR


1. USTAWA ZASADNICZA PAŃSTWA MIASTO WATYKAN z 26 listopada 2000 r. dana  w dwudziestym trzecim roku pontyfikatu Jana Pawła II jako Ustawa Zasadnicza w pełni zastępująca Ustawę Zasadniczą Miasta Watykan Nr I z 7 czerwca 1929 r. nie przewidziała w Rozdz. III  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GUBERNATORATU  Artykule 5. (Dyrekcje) - Dyrekcji Zdrowia (DZ) a w Artykule 6. (Dyrektorzy) - Dyrektora Zdrowia Watykanu (DZW), koordynującego wypełnianie przez DZ funkcji i wykonywanie działań, za które jest bezpośrednio odpowiedzialny DZW, równego władzą i stopniem innym Dyrektorom, zgodnie z Art. 6.,
mianowanego na pięć lat przez Najwyższego Kapłana.

2. Zaistniała luka w prawie kościelnym stała się przyczyną niepowołania Centralnego Urzędu Zdrowia Watykanu (CUZW), urzędu władzy wykonawczej podlegającego bezpośrednio Przewodniczącemu, wspieranemu przez Sekretarza Generalnego i przez Zastępcę Sekretarza Generalnego.

1.1. Konstytucja Państwa Watykanu ustanowiona przez papieża Jana Pawła II nie mówi nic o ograniczeniu Praw Zasadniczych zagwarantowanych w Ustawie Zasadniczej, czy to na skutek wprowadzenia stanu wojny, stanu klęski żywiołowej, czy stanu wyjątkowego w państwie Watykan.

1.2. Ustawodawca "Świadomy konieczności nadania systematycznej i organicznej formy kolejno wprowadzonym zmianom w porządku prawnym Państwa Miasto Watykan i chcąc, aby porządek ten coraz lepiej odpowiadał instytucjonalnym celom Państwa, które istnieje jako skuteczna gwarancja wolności Stolicy Apostolskiej i środek zabezpieczenia rzeczywistej i widzialnej niezależności Biskupa Rzymskiego w pełnieniu jego misji w świecie, naszym Motu Proprio — kierując się niezawodną wiedzą i w pełni naszej suwerennej władzy, nakazaliśmy i nakazujemy jak poniżej, aby przestrzegano jako Ustawy Państwa" - nie ustrzegł się błędu zasadniczego w Ustawie  z 29.11.2000 kierując się zawodną wiedzą złych doradców, którą wartościując dzisiaj nie dokonujemy bynajmniej oceny merytorycznej osobowego doradztwa, ale wskazujemy tylko niniejszym na konieczność wypełnienia luki w prawie: 1 Poprawką do Konstytucji Państwa Miasta Watykanu, która wskazującpodstawę do: stanowienia
de jure o warunkach odprawiania Mszy św. przez Kapłana Najwyższego, które z kolei stanowić mogą  wzorcową normę stanowienia o warunkach odprawiania Mszy św. przez lokalne Konferencje poszczególnych Episkopatów.

ad.2.: dostrzega się potrzebę powołania CUZW i obsadzenia DZW, wnioskującego do Suwerena Państwa Miasta Watykan za pośrednictwem Kardynała Przewodniczącego (Art. III)
o czasowe zawieszenie obowiązywania Konstytucji PMW i o czasowym wprowadzeniu ustawowych ograniczeń stanu wojny,  stanu klęski żywiołowej, czy stanu wyjątkowego w państwie Watykan.


UZASADNIENIE:

Poprawka niniejsza nie wymaga uzasadnienia w sytuacji zaistniałej w okresie Wielkanocy AD 2020, kiedy to nie mogąc oprzeć się na nieistniejącym wniosku Dyrektora Zdrowia Watykanu
Najwyższy Kapłan zmuszony został do odprawiania Mszy św. z wyłączeniem obecności ludu Bożego w Katedrze św. Piotra.

Aneks do Uzasadnienia:

ad.2.1.: Umocowanie w pracach legislacyjnych nie wiążącej in spe opinii DZW w stosunku do ew. wyrażonej woli przejścia na emeryturę przez urzędującego papieża jest uzasadnione.

Mgr Stefan Kosiewski, autor 1. poprawki do konstytucji Miasta Państwa Watykanu   90/5000 translate.google.de/
Mgr. Stephanus Kosiewski, auctor a primo Emendatione ad Constitutionem Status Civitatis Vaticanae

PDF: To co minione wyprowadzone ... by Stefan Kosiewski on Scribd

PDF: https://www.scribd.com/document/457740157/To-co-minione-wyprowadzone-przez-Bergoglio-i-Kaczynskiego-FO-Dude-M65-SSetKh-von-Stefan-Kosiewski-PDNXXXVI-ZECh-No738-Andrey-Devyatov-ZR-20200422-ME-S

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/to_co_minione_wyprowadzone_przez_bergoglio_i_kaczy 

PDF: https://amp.issuu.com/visual-stories/qgHTzTDpIZ2 
https://ytcropper.com/cropped/B15e9dad61b87c4
"Kochani w Chrystusie, Siostry i Bracia, przeczytałem niedawno w Liście Otwartym Wielkiego Przeora Polski, powiedział Gliwicki Biskup sufragan ks.Andrzej Iwanecki na Jasnej Górze 2019 r. do Rycerzy Templariuszy w XV rocznicę założenia w Polsce stowarzyszenia, któremu przewodniczy jurysta, Krzysztof Kurzeja, że jedynym kryterium wstąpienia do Templariuszy jest wiara katolicka. W XV-lecie powstania wspólnoty Templariuszy w Polsce każdy z nas podejmuje na nowo refleksję nad swoją wiarą katolicką. Pytamy siebie: co to znaczy być wierzącym katolikiem w XXI w. tu, w naszej Ojczyźnie.  Ewangelia przynosi nam przypowieść Jezusa o Gospodarzu, o Winnicy, w której rósł figowiec. O Ogrodniku miłosiernym. I przypomina nam, że Gospodarzem jest sam Bóg. Gospodarzem świata i Gospodarzem życia każdego z nas. I on oczekuje od nas, abyśmy przynosili owoce tego wysiłku, jaki Bóg włożył w życie każdego z nas. Abyśmy przynosili owoce, czyli odpowiadali na miłość, która osiąga swoją afirmację w najdoskonalszej Ofierze z Miłości Naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, która się też uobecnia w czasie tej Eucharystii..."

https://gazetalubuska.pl/templariusze-sa-wsrod-nas-w-polsce-odradza-sie-zakon-krzyzowcow/ar/7865996  

Wiara i modlitwa*
20 Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. 21 Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło». 22 Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! 23 Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. 24 Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. 25 A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze»*.
11,20 - Por. Mt 21,20nn.


Nieurodzajne drzewo figowe* 11 12 Nazajutrz, gdy wyszli oni z Betanii, uczuł głód. 13 A widząc z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. 14 Wtedy rzekł do drzewa: «Niech nikt nigdy nie je owocu z ciebie!» Słyszeli to Jego uczniowie.
Wypędzenie przekupniów*
15 I przyszedł do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych, którzy sprzedawali gołębie, 16 i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię. 17 Potem uczył ich mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców»*. 18 Doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, i szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką. 19 Gdy zaś wieczór zapadał, [Jezus i uczniowie] wychodzili poza miasto. https://wbiblii.pl/szukaj/Mk+11,12-25

Erklärung zur Templergruppe St. Ilario aus Italien

Köln, den 19. Mai 2009

 1. Das sogenannte “Priorat S. Ilario” in Italien ist weit unter der erforderlichen Anzahl von Mitgliedern, die für die Anerkennung als Priorat notwendig ist. Auch seine sog. Priorate in Kanada, Frankreich u. Polen bestehen nur aus einzelnen Mitgliedern (zumeist Verwandte des Herrn Sergio Minghetti). Schon gar nicht gibt es ein General-Priorat im internationalen OMCTH/OSMTH.
 2. S. Ilario nimmt ein aus dem OMCTH unehrenhaft ausgeschlossenes ehem. Mitglied aus Deutschland auf und verstößt damit gegen Artikel XIV der Statuten.
 3. Sergio Minghetti ist kein Vize-General-Commandeur des internationalen OMCTH. Seine Amtszeit ist seit 2006 beendet. Das internationale Ordenskapitel des OMCTH hat 2007 den deutschen  General-Großprior Fr. Werner Rind erneut zum General-Commandeur gewählt. Neuer Vize-Commandeur ist der Schweizer Commandeur Fr. Benito Boari, EMC.
 4. Das sog. Priorat S. Ilario wurde nicht vom Geistlichen Protektor des OMCTH/OSMTH Seine Seligkeit Patriarch Gregor III. anerkannt. Der Patriarchalvikar und Erzbischof von Jerusalem stellt fest: “Nur die Priorate, die dem Deutschen Großpriorat mit Sitz in Köln angeschlossen sind, haben das Recht, den Patriarchen als Ordens-Protektor zu bezeichnen”.
 5. Seine kaiserliche Hoheit, Prinz Dr. Asfa-Wossen Asserate wurde am 13.10.2008 in Rom durch den Legaten des Patriarchen S.E. Archimandrit M’tanios Haddad als “Royal Protektor” inthronisiert und gesalbt. Seine Seligkeit, Patriarch Gregor III. hat dem Prinzen schriftlich seine Liebe und seinen Segen übermittelt. S.K.H. den Prinzen auf der Webseite S. Ilario als Herrn Asfa-Wossen Asserate zu bezeichnen, ist ein Affront gegen ein Mitglied des über 2000-jährigen äthiopischen Kaiserhauses und den Patriarchen.
 6. Da sich S. Ilario seit Jahren nicht mehr am internationalen Hilfsfond des OMCTH für das Heilige Land beteiligt, die Statuten und innerhalb des OMCTH die in der Charta 2000 geforderten brüderlichen Kontakte verweigert, ist sein Ausschluß aus der internationalen Föderation des OMCTH notwendig geworden.
 7. Das einzige legitime und anerkannte OMCTH-Priorat in Italien ist das Priorat San Martino in Riccione! DER GENERAL-COMMANDEUR DES OMCTH INTERNATIONAL

image_pdfPDF öffnen

20. Mai 2009 https://www.tempelritterorden.de/erklaerung-zur-templergruppe-st-ilario-aus-italien/

CZY 1. POPRAWKA DO KONSTYTUCJI WATYKANU URATUJE WIARĘ W BERGOGLIO M65 SSetKh von Stefan Kosiewski FO na bazie PDNXXXVI ZECh po Myśli Byloye i dumy No738 von Andrey Devyatov ZR,

 zanim Lasek Grodziecki za Czeladzią podejdzie pod Zamek Będziński a Ukraina przejmie inicjatywę w sprawie Międzymorza Stratfor Friedmana, w której to koncepcji Judeopolonia Polska miała do odegrania rolę ZMYŁKI, pajaca z długim nosem czytelnego dla swoich stracha na wróble, za którego pułkownicy wojska kozackiego na portretach przedstawionych przez naukę Ukrainy, w dziele doktorów Czuchliba i Smolija stanowiącym opisanie obrazu rozweselonych alkoholem zabijaków, piszących list do Bergoglio, szefa państwa Watykanu odbiegającego od obrazu cywilizacji łacińskiej, ukształtowanej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów ukształtowanych na wartościach kręgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej, która przegrała w XXI w. wielką grę ze żydomasonerią Kissingera i Wojtyły sfinansowaną przez Davida Rockefellera, który miał nie jedno, ale 6 /sześć, słownie, dosłownie serc dla gojów, które zakupił kolejno od mafijnych handlarzy organami wykorzystywanymi z pożydkiem dla ludzkości; Philanthropist and Head of Chase Manhattan, Dies at 101. https://lnkd.in/difKQM9 https://lnkd.in/diy5yP3

 Padła ważna data w sprawie dalszego luzowania restrykcji w handlu https://lnkd.in/d-epqCG https://lnkd.in/dXtaVPd https://://www.linkedin.com/posts/stefankosiewski_amerykański-bank-recesja-jakiej-polska-nie-activity-6657937625762013184-xATY  

https://www.facebook.com/watch/live/?v=704891633610532 https://twitter.com/sowa/status/1252134370669928449
 świat prawdopodobnie zostanie podzielony na 5 .. a nie 4 części .. Jeśli nikt nie słyszał o Intermarium ..

A.

To rodzaj bufora między Zachodem a Wschodem ... który najprawdopodobniej to nie Polska weźmie go w swoje ręce (jak sami myśleli) ... ale Chazarowie ... którzy mogą tam zorganizować Nowy Izrael ... w ramach Pale Osadnictwa ... ponad 100 lat temu ... Nie na próżno Pu potępił antysemitów w Polsce ... a przebiegły Lukasz może ostatecznie poprowadzić ... jak sojusz słowiańskich gojimów ...

W każdym razie ... będzie ciekawie ... Niebieski (liberaliści) z pewnością wygra ... ale Zachód i Wschód ... najprawdopodobniej będą przypominać lewą / prawą półkulę mózgu ... to znaczy. Czarni (R1B) nigdy nie pokonają czerwonych (R1A) .. i czarnych czerwonych .. Tylko wszyscy będą żyli w swojej strefie wpływów .. i będą mieli własną e-walutę i obóz e-koncentracji .. (e-dolar .. e-euro. .e-rub..e-yuan) .. Khazars-Rothschilds .. ponieważ zawsze będą zaangażowani w wymianę .. jeden za drugiego ..

Ogólnie rzecz biorąc, czekamy na ... zjednoczenie się i panowanie .. na tych, którzy przetrwają 4 jeźdźców w 2020 r. I covid 20 na koniec roku, co będzie poważniejsze niż 19. test ... dla tych, którzy nie mają identyfikatora zdrowia ..) szczepienia i powód jako taki ..

https://twitter.com/sowa/status/1252134370669928449


Stefan Kosiewski

Stefan Kosiewski
Polnisches Kulturzentrum e.V.
9 h •    9 godzin temu
   CYKLICZNI WROGOWIE EUROPY PDO462 PDO375 po Myśli prof. Feliksa Konecznego RZUT DYSKIEM Moralia SSetKh ZECh NIEOBECNE MA NA WOKANDZIE OF von Stefan Kosiewski 221 FO ZR CANTO DCCXXXI PDF: https://lnkd.in/djGUhua audio: https://lnkd.in/dm8SMRE W OSTATNIEJ CHWILI NA WOLNOŚCI tlen w tramwaju 22 (tren, literówka) po złamaniu siódmej pieczęci na karcie świat gwarancją objęta praca przeszczepionego serca środkiem nieboschronu przelatuje ptak a daje się słyszeć mereszka trzykrotnie na puszczy bogatego marny los ziemi tuska po zamachu ruskich rakietą przeciwlotniczą na samolot wojskowy izraela nad syrią jarosław kaczyński u smolara za judasza robi koalicji pożydecznych idiotów którzy biorą zło za mniejsze to doktryna kalksztajna przebija kissingera w castel gandolfo z woli wojtyły sejm i knesset wali wawel na ławę david rockefeller w miesięcznicę wpisuje się miliarder i dobrodziej bilderbergów nwo bankier bankierów do małej książeczki w konkluzji pomazania wiosną trąbią pozostali trzej aniołowie lucyfera świateł kolumna uprzywilejowania w demokracji wolności równości i braterstwa in spe bratnia jego nać Stefan Kosiewski David Rockefeller, Philanthropist and Head of Chase Manhattan, Dies at 101  https://www.facebook.com/wlodek.binder/posts/10222211384772613?comment_id=10222218234063841
https://sowafee.jimdofree.com/2017/03/25/cykliczni-wrogowie-europy-pdo462/

Gazeta Sądowa 11 marca · Zgodnie z art. 4 specustawy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat przysługuje DODATKOWY zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Witamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/niezbedne-dokumenty
zus.pl Strona główna - ZUS
Witamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1Stefan Kosiewski 1 komentarz https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=939976049793344&id=100013428732286&comment_id=939999936457622
Былое и думы

 

Былое и думы Размышления о войне нового гибридного типа Исторические параллели не всегда убедительны, а иногда и вредны. Однако нет другого способа прийти к пониманию смыслов происходящего, как только от сравнения с тем, что было.
В ракурсе системы взглядов с дерзким именем небополитика (небополитика – это вопрос власти от Неба) краткая оценка Второй Мировой войны 1939-1945 гг. (WWII) сводится к следующему:
Это была «война моторов», посредством которой произошел переход цивилизации из третьего (уголь, электротехника, радио) в четвертый (нефть, двигатель внутреннего сгорания, телевидение, большая химия, ракеты) технологический уклад хозяйства.
Война велась тремя силами:
Черные – страны Антикоминтерновского пакта (25.11.1936): Блок Германии и Японии, к которому присоединились Италия, Испания, Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия, Маньчжоу-го императора Пу-И, Китайская республика Ван Цзинвэя в Нанкине и др.
Руководство Японии с доктриной уничтожения западного колониализма в Тихоокеанской зоне: «Великая восточноазиатская сфера совместного процветания 大東亜共栄圏» рассчитывало, что Антикоминтерновский пакт развернет Германию против СССР. Однако после присоединения в 1937 г. к пакту Италии и германо-советского сближения после пакта 1939 г. Молотов-Риббентроп, блок приобрел антизападную направленность.
Красные – Советский Союз, Монгольская Народная Республика, Китайская советская республика (образована в Центральном Китае 07.11.1931 г. Председатель Мао Цзэдун. В 1937 г. преобразована в «Особый район»), коммунистические и рабочие партии Ленинского III Интернационала с доктриной освобождения труда от гнета капитала и создания Всемирного Союза советских республик.
Синие – США, Британия и другие страны западной демократии. В 1939-1341 гг. переиграли красных, отвели основной удар черных от себя и на суше выиграли войну вместе с красной Россией, на плечах России и за счет громадных людских потерь России.
Основными Театрами Войны против экспансии черных были:

 • для красных – война в основном на суше в Евразии.
 • для синих – война в основном в воздухе и на море:
 • Для Британии – в основном в Атлантике и Средиземноморье против Германии и Италии, но и против Японии в Индии и ЮВА.
 • Для США – в основном в зоне Тихого Океана против Японии.

В масштабе глобализма красные и синие сходящимися ударами блокировали в клещах экспансию оси черных и выдавили войска и силы Германии и Японии назад на их исконные территории.
Черный интернационал в клещах синих и красных проиграл.
Британию, потеряв в войне колониальную империю, и «главную жемчужину короны» – Индию, нельзя назвать победителем в полном смысле слова. СССР цели красного проекта не достиг.
Безусловным победителем WWII стали лишь США.
Однако стратегическое поражение черные понесли не там, где были основные битвы, но на вспомогательных операционных направлениях, выводящих в стратегический тыл:

 • Германия – в Африке, а не в Европе, еще в 1943 году.
 • Япония – в Маньчжурии, а не на островах, в августе 1945 г.

Ибо Германия (танковая армия «Африка» Э. Роммеля) в 1942 г., проиграв битву при Эль-Аламейне Британии, не смогла пробиться к нефти Ближнего Востока. Осталась без моторного топлива и этот основной ресурс энергетики индустриального общества сразу после конференции красных и синих в Ялте упал в руки США (пакт на борту крейсера Куинси от 14.02.45 Рузвельт – Абдул-Азиз ибн Сауд «О монополии США на разработку нефти Саудовской Аравии»).
Япония не смогла дипломатическим путем удержать СССР от вступления в войну на Тихом океане и потеряв в августе 1945 года промышленную базу и энергетику Маньчжоу-го (стратегический тыл) 02.09.1945 капитулировала. Потеря Маньчжурии обеспечила победу красных (КПК – Мао Цзэдуна) в гражданской войне с синими (Гоминьдан – Чан Кайши) и образование КНР 01.10.1949.
Продолжением политики насильственными средствами при переходе цивилизации в пятый технологический уклад (компьютер, лазер, генная инженерия) стала Холодная война (1946-1989).
Кульминацией противостояния красных и синих в Холодной войне был Карибский кризис между СССР и США в 1962 г. Однако в результате советско-китайского раскола 1969 года (пограничный конфликт) – 1979 г. («контрудар» КНР по Вьетнаму) победителем Холодной войны стал синий либерализм США и НАТО.
«Безоговорочная капитуляция» СССР после вывода войск красных из Афганистана, Монголии, Камбоджи с принятием финансовых условий «Вашингтонского консенсуса», была подписана 02.12.1989 на Мальте советским лидером Горбачевым и принята президентом США Дж. Бушем старшим.
26.12.1991 Советский Союз прекратил существование.
Красный флаг над Кремлем был спущен. К власти в России пришли силы прозападной демократии с масонским триколором: белый цвет – равенство, синий – свобода, красный

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a jedenáct