O Europejski Dom Chędogi PDNIX von Stefan Kosiewski M37 FO Studia Slavica et Khazarica ZECh ORĘDZIE NOWOROCZNE PREZESA POLNISCHES KULTURZENTRUM E.V. Exilarchy Zniweczona Rzeczywistosc

Napsal sowa (») 30. 12. 2019 v kategorii HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski, přečteno: 640×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinerodina/screenshot-2019-12-28.png

audiohttps://gloria.tv/post/YcQmr9suFQdz4jE7QFP6m3hJ9  Czy prezydent Putin wystąpi w Jerozolimie 23 stycznia 2020 do uczestników 5. Światowego Forum Holokaustu z Apelem o odrzucenie w całości Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 19 września 2019 r. "w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy (2019/2819(RSP))"? Której to rezolucji punkt ostatni, kabalistycznie  22. [jak pierwszy w Zagłębiu Dąbrowskim, w Guberni Kieleckiej, za cara jeszcze pierwszy tramwaj linii dwudziestej drugiej, z Będzina do Czeladzi, dwudziesty drugi punkt rezolucji] "- zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rosyjskiej Dumie Państwowej oraz parlamentom krajów Partnerstwa Wschodniego" ograniczając w bezprawny sposób grono podmiotów zainteresowanych żywotnie przyszłością naszego kontynentu, m.in. o: Izrael, Stany Zjednoczone, Mołdową, państwo kościelne miasta Watykanu, niezależne zakony, Bilderbergów, Klub Moskiewski itd. świadcząc tylko najlepiej o bardzo ograniczonym poziomie umysłu osób wnoszących tekst nieprzemyślanej rezolucji: Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Antonio Tajani, Sandra Kalniete, Traian Băsescu, Radosław Sikorski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, Ewa Kopacz, Lukas Mandl, Alexander Alexandrov Yordanov, Andrea Bocskor, Inese Vaidere, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Liudas Mažylis, Loránt Vincze, Arba Kokalar w imieniu grupy PPE Kati Piri, Isabel Santos, Sven Mikser, Marina Kaljurand w imieniu grupy S&D Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Sheila Ritchie, Olivier Chastel, Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew Europe Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki, Charlie Weimers w imieniu grupy ECR https://twitter.com/sowa/status/1210778721948336133

audio: https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/o-europejski-dom-chedogi-pdnix-von-stefan-kosiewski-m37-oredzie-noworoczne-prezesa-polnisches-kult/

Screenshot-2019-12-30-pinterest

Rezolucja ta zgłoszona została bowiem zaledwie 3 miesiące po ujawnieniu przez dziennikarzy magazynu "Der Spiegel" żydoskich kłamstw oświęcimskich w Yad Vashem. Ausgabe 23/2019.

Poparty dowodami z archiwum miasta Stralsund, uprawniony zarzut rozprzestrzeniania w Internecie oraz w instytucie Yad Vasem fikcyjnej, sfałszowanej historii swojej własnej rodziny przez historyczkę żydowską Marie Sophie Hingst, wymaga we wspomnianym aspekcie ponownej lektury treści prowokacyjnej rezolucji PE m.in. w Moskwie przez Ministra Kultury Federacji Rosyjskiej.

Polnisches Kulturzentrum e.V. we Frankfurcie nad Menem przywitał wybranie w Moskwie Michaiła Lermontowa, potomka poety z nadzieją na nową politykę wschodnią. Z niezrozumieniem przyjęliśmy przy tym wezwanie Ambasadora Rosji we Warszawie do MSZ (Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Czy hiszpański szpieg "Corzuello" z NATO przeszedł na pewno na stronę Kremla i kryptosyjonistycznej Grupy Windsor braci Kaczyńskich po Magdalence gen. Janiszewskiego z GRU oraz po przejściu pani Basi Skrzypek 20 grudnia 2019 na urlop?                 

Screenshot-2019-12-30-moje-pliki-wideo1

Kaczyński skremował się przed świętami Bożego Narodzenia AD 2019 ze sceny politycznej w Europie razem ze swoim zastępcą partyjnym, Lipińskim. Lipski, przedwojenny kryptosyjonista w rządzie sanacyjnym Piłsudczyków, przypomniany został ostatnio przez prezydenta Putina niejako w miejsce barokowego memento mori magistrowi historii Morawieckiemu; przypomnienie premierowi RP o śmierci politycznej, która czeka z kosą na bankstera z Wrocławia, w którym Prokuratura ma wciąż do zbadania Zawiadomienie o popełnionych przestępstwach przez ojca Morawieckiego, Kornela, śp. złożone osobiście przez księdza rzymskokatolickiego z Kanady tudzież w asyście posła Budki z Czeladzi oraz byłego wicepremiera Giertycha na schodach Sejmu przy ul. Wiejskiej w Warszawie.                                      https://yandex.ru/collections/card/5e0a7c8d3cbd83df35481222/

Img-20191227-204514_2

Prokuratura we Wrocławiu, gdzie Fundacja Tokarczuk zamierza przejąć bezprawiem cadyka poniemiecki dom pożydowski, bezprawnie przyznany za komuny zapomnianemu pisarzowi reżimowemu, zamiast mieszkania komunalnego, wspieranego jak moje mieszkanie zagrożone we Frankfurckim blokowisku m.in. przez zorganizowaną grupę złoczyńców  reprezentowanych przez Frau Meier-Sienel, szefową Urzędu Mieszkalnictwa/ Amt für Wohnungswesen (AfW), podległą szefowi Wydziału Planowania i Mieszkalnictwa w Magistracie, Herrn Mike Josef, którego może zwolnić z pracy ten, który go przyjął, Nadburmistrz Frankfurtu nad Menem, Herr Peter Feldmann, na którego w Gminie Zydowskiej we Frankfurcie ma chyba wciąż wpływ intelektualny Herr Prof. Korn, pochodzący z Lublina i mówiący po polsku tak samo dobrze jak Ignatz Bubis, który czytał moje wiersze po polsku, przewodniczący 6,5 tys. społeczności żydowskiej w naszym mieście, w którym przed 23 laty wystąpiłem w imieniu 6 tys. Polaków (Frankfurter Rundschau berichtete am Samstag, 12. Oktober 1996) o przekazanie pomieszczeń dla Psychosoziale Beratungstelle przy Polskim Stowarzyszeniu Szkolnym OSWIATA we Frankfurcie nad Menem e.V. i nie doczekałem się niestety do dzisiaj pomocy finansowej dla tego Projektu od obu Stron Traktatu polsko-niemieckiego o przyjacielskiej współpracy z 17.06.1991, który bardzo łatwo było napisać dla picu żydomasonowi Skubiszewskiemu (Simcha Schimmel), ale nie ma kto zrealizować tej umowy międzynarodowej po Myśli pokrzywdzonej ewidentnie Polskiej Mniejszości w Niemczech, którą ma zaszczyt zaiste z Cierpliwością Katolicką Szymona Słupnika reprezentować jako osoba prawna, Polnisches Kulturzentrum e.V., w imieniu którego występuję na zewnątrz.

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/o_europejski_dom_chedogi_pdnix_von_stefan_kosiewsk

017222

Tymczasem zorganizowana grupa ignorantów opłacanych z pieniędzy publicznych Magistratu Frankfurtu nad Menem, działająca w strukturach AfW (Amt für Wohnungswesen) postanowiła zabrać mi nawet tego, czego nie mam na własność. Napisałem dlatego z datą 10 grudnia 2019 oficjalny Sprzeciw przeciw zorganizowanemu bezprawiu i zagroziłem zawiadomieniem Prokuratury we Frankfurcie o dyskryminnowaniu i prześladowaniu na tle narodowościowym mojej skromnej osoby przez kryptosyjonistyczną sitwę. Wystraszyło to nieco złoczyńców, zbastowali, jeden adres internetowy (kierownictwo miejscowej Policji) wystąpił o wykreślenie z rozdzielnika magazynu SOWA; stało się. Równolegle bezprawnie zastąpili bezprawie dokonane z datą 13.11.19 nowym bezprawiem w piśmie z dn. 18.12.19 na pozór korzystnym dla mnie, które tak samo rzecz jasna odrzucam, jako łatę na łacie przyszytej mi przez Frau Erckmann pismem z 18.11.19, w którym bezprawnie zakwestionowała umieszczenie na mojej skrzynce pocztowej skrawka papieru z napisem: Polnisches Kulturzentrum e.V. oraz nazwiskiem drugiej osoby uprawnionej statutowo we Frankfurcie do występowania w imieniu Polaków żyjących w Landzie Hessen (jest nas tu już ponad 142.000 tymczasem) oraz prowadzących działalność kulturalną o znaczeniu ogólnofederalnym. A także międzynarodowym.

Dezernenta do spraw Planowania nie trzeba z pewnością, moim zdaniem, odwoływać za źle zaplanowane osiedle wielkości 35.000 miasteczka Czeladź, przy autostradzie A5, na polach stanowiących zieloną strefę miasteczka Sulzbach. Odrzucono to planowanie na posiedzeniu Rady Miasta Frankfurtu nad Menem, 5 grudnia 2019. Miał człowiek prawo przeoczyć przy autostradzie do Frankfurtu miasteczko większe nieco od Czeladzi, nosi w końcu okulary i potrafi przeczytać tak samo dobrze treść mojej skargi na dokonane bezprawie szefowej Mieszkaniówki, która zabrnęła w ślepy zaułek, w 14 roku nie załatwiania mojego wniosku o przyznanie mieszkania odpowiedniego dla 66-letniego inwalidy, rencisty, obywatela RFN jak Nadburmistrz Frankfurtu nad Menem z całym Urzędem do spraw Wielokulturowości (AMKA) ustanowionym jeszcze przez mającego żydowskie korzenie w mieście Łodzi byłego posła do Parlamentu Europejskiego, Daniela Cohn-Bendita; ciekawe, czy rodzina z Kohnową z Tomaszowa Mazowieckiego, handlującą odzieżą, czy tylko przypadkowa zbieżność żydoskich nazwisk.

Img-20191227-204148

Od 23 lat czekam zatem z cierpliwością Polaka i Katolika chędożnego na przyznanie lokalu i wsparcia finansowego dla zarejestrowanej sądownie statutowej reprezentacji Polskiej Grupy Traktatowej traktatu z 17 czerwca 1991. Wsparcia ze strony obu Wysokich Stron Traktatowych, które unikają odpowiedzialności zasłaniają się fotkami zrobionymi sobie z kieliszkami w ręku, trzymanymi wysoko (hanu-kija) przez Herrn Alexandra Zajaca, który robi za "czapkę organizacyjną Polonii w Niemczech" dla Ambasadora Przyłębskiego, TW "Wolfgang", który to kol. Zając w stanie wojennym zbierał w Niemczech pieniądze, bez należnego zezwolenia, także w naszym środowisku na rzekomą pomoc dla Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, i nie rozliczył się przed nikim do dzisiaj, czyli tak samo nie rozliczony do dzisiaj haracz mafijny dla płatnych agentów Zwiadu Ludowego Wojska Polskiego Oddział we Wrocławiu, jak nie rozliczony raket, zapłacony przez księdza, który oprócz odwagi osobistej zachował godność tak samo zresztą, jak godność zachowała JKM X. Tamara Czartoryska, która innemu zastępcy Kaczyńskiego zarzuciła publicznie sprawstwo kierownicze zbrodnią wywiezienia z PL do Liechtensteinu zagrabionych państwu polskiemu 600 mln złotych (PLN) pod pozorem ochrony Damy z Łasiczką Leonardo, która nie wiadomo w istocie w jakim w końcu stanie wróciła z wycieczki do Ameryki, odbytej krótko po transformacji ustrojowej Kaczyńskich z Wałęsą do Belwederu.

Nadburmistrz Feldmann spotyka się regularnie z Konsulem Generalnym RP w Kolonii, młodym Wawrzyniakiem, synem Radcy Handlowego przy Ambasadzie RP, który uczestniczył przed 20 laty w niemiecko-polskich imprezach zorganizowanych przez Polnisches Kulturzentrum e.V. (tu kliknij, obacz kilka fotek, śladów, tropów).

Img-20191227-205404

Tak samo prezydent Putin i jego Minister Kultury, o polskim korzeniu nazwiska Miedziński bywał w Polsce, nie zawsze właściwie, dobrze i w pełni poinformowany.


Winni za braki i nieporozumienia w polityce międzynarodowej są przede wszystkim źle dobrani doradcy Nadburmistrza Frankfurtu i jego Dezernenta, źli doradcy prezydenta Dudy, który nie umie wybrać przez takiego fałszywego doradcę Szczerskiego medytującego z byłym szefem miejskiej spółki wodociągów, wcześniej kanalizacji w Tomaszowie Maziowieckim, Spychalskim (nie wiadomo, czy rodzina z marszałkiem Ludowego Wojska Polskiego,  Spychalskim w PRL, czy tylko przypadkowa zbieżność żydoskich nazwisk?), czy prezydent Duda, zięć mojego Kolegi po piórze, poety żydowskiego piszącego po polsku, Julka Kornhausera powinien pojechać na spotkanie z Putinem do Jerozolimy, gdzie mógłby się jeszcze w tej kadencji przydać, czy do Davos na szczyt najbogatszych i najbardziej możnych ludzi świata tego, gdzie nie ma nic do szukania.

Screenshot-2019-12-31-stefan-kosiewski

Screenshot-2019-12-30-obrazki

Od niewłaściwych, złych doradców chroń Piękny, Dobry i Prawdziwy, do którego wznosimy we Frankfurcie z wytęsknieniem wzrok, zarówno Prezydentów naszych państw jak i Prezydentów Miast, Nadburmistrzów i Burmistrzów a nie zapomnij o Dobrym Przewodniczącym Gminy Żydowskiej, Panu Kornie, dobrym jak ziarno rzucane pod zasiew rzucany przez Poetę Polski.

Przed laty spotkałem we Warszawie, nazajutrz po jego przylocie z Ameryki, Przewodniczącego Żydowskiej Fundacji i powiedziałem Osobie, że we Frankfurcie nad Menem uczę polskie dzieci języka ojczystego w trzech szkołach, ale w przyszłości chciałbym pomóc otworzyć w Polsce Instytut Wielokulturowości, ażeby dzieci polskie mogły uczyć się języka hebrajskiego. Przyglądał mi się z wielką uwagą, może ostrożnością? Zapytał, czy będzie kogo uczyć? Zapewniłem gorąco, że będzie! Tak samo przyglądał mi się uważnie tego dnia Ambasador Izraela, były Przewodniczący Knesetu, opisałem te spojrzenia językiem poezji: https://gloria.tv/post/SiDnYnYL4zwr2UtQW94AE7SiD

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2005/04/02/na-ulicy-twardej-w-szynku/

Screenshot-2019-12-30-na-ulicy-twardej-w-szynku-pdo538-fo-von-stefan-kosiewski-ssetkh-99-powstanie-wielkopolskie-zech-agres

Stefan Kosiewski  NA ULICY TWARDEJ, W SZYNKU

pod ziemią są mury budynku ociosana w tynku wieprzowina cegły, których nie ima się ząb czasu w podziemiach ściany krzyżują spojrzenia bez imienia, bez kamienia na suficie wymieniamy spojrzenia na życie bo nadarza się okazja, zarządza ktoś tak żeby pieśniarz miast wracać do ojczyzny spotykał Żyda w stolicy i gasił pragnienie w szklanicy soku pomarańczowego pod sklepieniem piwnicy brunatny ślad na dnie fabrycznej, szklanej filiżanki nie mówi nic o losie i nie zwodzi nas dobry na takie niespodzianki zwornik 02.04.2005

http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Agresja-na-Czechoslowacje-1968-PDO171-w-kontekscie-Izraela-po-wojnie-1967-FO-i-stanu-zydostwa-w-Polsce-2015-ZECh-von-Stefan-Kosiewski-ZR571

PDF: https://www.scribd.com/document/367543903/NA-ULICY-TWARDEJ-W-SZYNKU-PDO538-FO-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-99-POWSTANIE-WIELKOPOLSKIE-ZECh-Agresja-na-Czechoslowacje-1968-PDO171-ZR-Lech-Klekot-p

Screenshot-2019-12-30-ber-uns-biuro-polonii

1. Czy rządy Niemiec i Polski zaczną wreszcie realizować, po Myśli Mniejszości Polskiej w Niemczech, Traktat o przyjacielskich stosunkach podpisany 17 czerwca 1991? Kieruje się to zapytanie dzisiaj Orędziem Noworocznym na AD 2020, uprawnionego statutowo przedstawiciela Ponisches Kulturzentrum e.V.

Img-20191227-205002

2. Czy Wielce Szanowny Herr Prof. Korn mógłby np. wyobrazić sobie poprowadzenie w żydowskim Salonie Filozoficznym nieopodal Alte Oper we Frankfurcie nad Menem  spotkania panelowego Polnisches Kulturzentrum e.V. z udziałem m.in. Ministra Kultury Federacji Rosyjskiej oraz Przewodniczącego KMK w RFN? Nie otrzymaliśmy niestety do dzisiaj zadowalającej odpowiedzi na wniosek Polskiego Stowarzyszenia OSWIATA we Frankfurcie/ Eingegangen am 31. Juli 1996 im Hessischen Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten/ vide: Kleine Anfrage der Abg. Melsheimer (SPD) vom 09.05.1996/ Hessischer Landtag 14. Wahlperiode Drucksache 14/1722 Nie mamy własnych pomieszczeń, ani pomocy finansowej ze środków publicznych na statutową działalność, jak np. mniejszość Sinti und Roma uzyskała i otrzymuje (bardzo słusznie, niech im więcej dzadzą!) wsparcie na Centrum w Heidelbergu. Jak dzięki Bogu, Centrum im. Ignatza Bubisa nie boryka się z kłopotami finansowymi, przy stałym dofinansowaniu ze środków publicznych. Zaś tylko o Polakach w Niemczech, o przyszłości Mniejszości Polskiej w Niemczech tak nieszczęśliwie i nierozumnie pomyślano '91 r., że zagwarantowano w Traktacie z 17. czerwca możliwość udzielenia jałmużny państwowej dla biednego, ale uzależnia się do dzisiaj przyznanie biednemu przyrzeczonego wsparcia od posiadania wystarczającego udziału własnych środków finansowych! Bo nikt nie powiedział jeszcze wystarczająco jasno, rzeczowo w oczy, Miłościwie Ustawiającym się Stronom Traktatowym 1991 r., że nie pyta się ratowanej Grupy Ludności, czy ma wyjątkowo dużo własnych sił do uratowania się samej. Nie pytamy głodnego, którego mamy obowiązek państwowy nakarmienia i utrzymania odzianego przy życiu, czy ma wystarczająco dużo własnoręcznie wypieczonego (za swoje pieniądze) chleba. Nie pyta się żebraka, czy włożył swój osobisty wkład gotówkowy do kapelusza, który postawił zgodnie z prawem w miejscu publicznie wskazanym, wnioskiem o którym mówi się w Druku z 2 października 1996/ Drucksache 14/1722

3. Nie może zebrana ad hoc grupa Członków Parlamentu Europejskiego zamykać dysputy publicznej o historycznym kształcie Europy jedną, pozbawioną sensu rezolucją, jeżeli nie brać na serio terrorystycznego zaiste, kuriozalnego w bałaganie konstrukcyjnym, kagańca zabraniającego filozofom i poetom szczekania na odpłatne wykonywanie usług w Strasburgu i w Brukseli przez klientów oddelegowanych tam do fałszywego świadczenia, z Listy Kaczyńskiego, z Listy Tuska i innych.

4. Partnerstwo Wschodnie nie jest niestety najszczęśliwszym pomysłem politycznym dla państw i narodów objętych tym projektem, jest nieszczęściem dla getta Okręgu Kaliningradu i dla Mołdowy; nie liczy się ani z realiami Europy XXI w., ani z potrzebami i prawami ludzi.

5. Politycy tacy, jak Henry Kissinger, który otrzymał swego czasu od wspaniałomyślnego papieża Wojtyły Pałac w Castel Gandolfo do dyspozycji na różne spotkania i prowadzenie działalności wyższej użydeczności publicznej, miewają wizje równe wizjom poetyckim. Po jednej z takich wizji precognicyjnych Kissingera pozostała zapowiedź, że Izraela nie będzie po 10 latach. Nie stoi bynajmniej treść tej zapowiedzi kasandrycznej na pozór w sprzeczności z wizją Poety Polski, widzącego polskie dzieci w hederze Czeladzi i Tomaszowie Mazowieckiego.

Screenshot-2019-12-30-warunki-zycia-w-polsce-zrownaly-sie-z-warunkami-zycia-w-niemczech-m36-frau-uvdl-pdnix-von-sk-ssetkh

 5.1. Warunki życia w Polsce zrównały się z warunkami życia w Niemczech M36 https://gloria.tv/post/sYcVwAeL76aa1AtU6ZKuaSRkp  Najbogatsi ludzie, elity finansowe świata nie muszą uczyć się żadnych języków. Oni mają tylko jeden problem: co zrobić z nagromadzonym, pomnożonym po wielokroć kapitałem? W co jeszcze zainwestować kasę, która nie mieści się w Panamie? Zakładają przeróżne fundacje; Prof. Korn przewodzi dobremu tuzinowi takich instytucji charytatywnych.

5.2. Jeżeli interdyscyplinarnie pójść drogą wizji Kissingera, to państwo Izraela odejdzie dokądś z Bliskiego Wschodu, z blisko 9-cioma milionami wschodnioeuropejskich głównie z pochodzenia obywatelami przesunie się na mapach świata, dokona exitu większego wiele razy od biblijnego eksodusu. Może powróci do stron rodzinnych swoich przodków? Do Leżajska i Pułtuska? Do Będzina i Szczebrzeszyna? Do Sosnowca, na Bałuty i do Wilna? Do Pikieliszek podarowanych przez państwo socjaliście z frakcji rewolucyjnej, bojowcowi Polskiej Partii Socjalistycznej, Piłsudskiemu, który przed śmiercią robił sobie fotki z Goebbelsem zawieszane dzisiaj na twitterze nie przygotowanmu zupełnie do pracy w dyplomacji zastępcy ministra Czaputowicza, byłego źródła informacji "Korcuelo", wywiadu królestwa Hiszpanii, członka demokratycznej Unii Europejskiej.

5.3. Postępujący w niesamowitym tempie rozwój techniki, automatyzacja procesów produkcji i digitalizacja zlikwidują zarazem w najbliższym czasie, w nieodwracalny sposób, tak wielką liczbę miejsc pracy, że nie będzie tego w stanie objąć swoimi mózgami ani Klub Rzymski, ani Niebopoltycy Rosji b. pułkownika razwiedki w Chinach, Diewiatowa, ani prywatny Stratfor Friedmana w Ameryce z mackami bezrobotnych wolnomyślicieli z Grupy Windsor i Grupy Habsburg.

Screenshot-2019-12-30-pdo526-pensja-powszechna-sowa-jpg-obraz-jpeg-19141013-pikseli

5.4. Całą tę masę bezrobotnej ludzkości zaspokoi się bezwarunkową pensją zasadniczą rozdawaną każdemu według uznania, od każdego nie oczekując niczego w zamian. Po uważaniu przestaną istnieć potrzeby a z nimi dobro i zło w raju.

5.5. Piątkowymi strajkami szkolnymi Greta Thunberg będzie mogła objąć jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności całe tygodnie i miesiące, obłożyć świat wałęsającymi się strajkowiczami, kładącymi kłam odwiecznemu przekonaniu ludzkości o tym, że młodzież żydowska w Szwecji lubi się uczyć.

6. Czy syn europosła Czarneckiego, kolejnego zastępcy Kaczyńskiego w partii stawianej tak oto do likwidacji (przechodzić, przechodzić do Klubów Poselskich Gowina i Ziobro, nie pchać się, Koleżanki i Koledzy!), sejmowy nożownik sylwestrowy z ubiegłego roku ustąpi dobrowolnie ze zajmowanego stanowiska w Parlamencie RP, przed osądzeniem za naruszenie nietylakalności cielesnej gościa, Przyjaciela Rodziny (Gość w dom, Bóg w dom, powiada ludowa mądrość żydoska na Małobądzu i na Węgrodzie w Czeladzi); czy trzeba będzie obu tych Czarneckich, którzy nie splamili się w życiu uczciwą pracą, jak postkomunistyczny generał Hermaszewski, relikt stanu wojennego w PRL wyciągać to zza kołnierza demokratycznych struktur nowej Unii Europejskiej, Zjednoczonej Europy, której kształt z Pomocą Boską postaramy się zarysować wstępnie w trakcie spektaklu Multiverse Theater, transmitowanym na cały świat Sympozjonu dla Przyszłości Europy we Frankfurcie nad Menem, w trakcie wielodniowego spotkania filozofów, polityków, poetów, artystów i malarzy, ludzi dobrej woli, poczciwych, uczciwych, jak panną córka miłego memu uchu muzyka jazzowego z Laurahütte/ Siemianowice Śląskie Bańgowem graniczące przez rzekę Brynicę i Pszczelnik z Czeladzią, w najwyższym czasie moralnego maratonu intelektualnego ludzi ochędożnych.

Screenshot-2019-12-30-sowa-auf-twitter-jozeffranciszek-w-trakcie-wielodniowego-spotkania-filozofow-politykow-poetow-ar

7. A Happy Chanuka!

Przyjęty tekst rezolucji Parlamentu Europejskiego, z dnia 19 września 2019 "w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy (2019/2819(RSP))" jest pozbawioną Preambuły odwołującej się do Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, bezbożną i nielogiczną, albowiem otwarcie wewnętrznie sprzeczną, obżydliwą kompilacją grafomańską służącą, jak CO2 za broń masowego rażenia na froncie przewrotnej wojny psychologicznej, hybrydowej, nowobogackiej sitwy lucyferycznych satanistów światowych, po trockistowsku, permanentnie toczonej perfidnymi, bżydkimi metodami przez określone koła kryptosyjonistycznych półdebili (pożydecznych idiotów) motywowanych finansowo na Zachodzie przeciwko wykształconym ludziom i narodom całej cywilizowanej od dwóch tysięcy lat po chrześcijańsku Europy, chociaż obłudnie odwraca, w poszczególnych punktach, zwerbalizowana hipokryzja, uwagę ludzkości od ukrytego panowania "elit" w postmodernistycznych państwach Zachodu (USA, Izrael, Wielka Brytania, Szwajcaria, Arabia Saudyjska, Emiraty, Malezja itd.) obwiniając o całe widoczne a także niewidoczne, ale odczuwalne zło antyludzkie na tym bezbożnie zdegenerowanym świecie (NWO) wyłącznie władze państwowe Federacji Rosyjskiej, chociaż nie należą jej obywatele, jak powszechnie wiadomo, ani do Komitetu Centralnego Chińskiej Partii Komunistycznej, ani do uprzywilejowanych grantami i synekurami w Radach Nadzorczych i Parlamentach elit influencji światowych: Bilderbergów tudzież Iluminatów, jak należy np. do bandycko uprzywilejowanych struktur światowej sitwy zbrodnicza Grupa Windsor, związana m.in. z nazwiskami Jarosława i Lecha Kaczyńskich tudzież Grupa Habsburg, której zaparł się Aleksander Kwaśniewski, TW "Olek". I wiele, wiele innych, ukrytych struktur prawdziwie diabelskiego, ponadpaństwowego terroryzmu świata ponowoczesnego. https://mysowa.tumblr.com/post/189931569691/via-the-american-empire-and-its-media

Img-20191227-204843

Maciej P. Krzystek, autor bloga socjologiakrytyczna. wordpress. com/2012/01/21/ wskazał: "oto co pisała „Gazeta Wyborcza” z 15 XI 1994 r.: „Działająca od roku Grupa Windsor skupia konserwatystów Europy Środkowej i jest finansowana przez największą amerykańską fundacje republikańską Heritage Foundation i brytyjskie fundacje konserwatywne. Razem z dzialajacymi juz od dawna w tym regionie niemieckimi fundacjami: Konrada Adenauera [CDU] i Hansa Seidla [CSU] anglosascy konserwatyści postawili sobie za cel wspieranie i jednoczenie środkowoeuropejskiej centroprawicy.” Maciej Krzystek wyjaśnia: "Grupa Windsor jest organizacją międzynarodową. Obejmuje swym zasięgiem głównie kraje Europy środkowowschodniej: Polskę, Węgry, Czechy, Słowację, Rosję, gdzie jest szczególnie aktywna i inne kraje postkomunistyczne naszej części starego kontynentu. Rodowód organizacji jest w zasadzie brytyjski, lecz jej powiązania sięgają również za ocean do Stanów Zjednoczonych, gdzie biją jej źródła finansowe. W 1991 r. w angielskim mieście Windsor, odbył się pod kuratelą Partii Konserwatywnej, zjazd przedstawicieli partii i środowisk prawicowych z państw dawnego bloku komunistycznego. Ideą spotkania było utworzenie, w krajach reprezentowanych na zjeździe, grup nacisku na rzecz przemian w kierunku wolnego rynku, zacieśnienia ich więzi z NATO i Wspólnotami Europejskimi.

Ks. Marek, Robak, Exilarcha wchodzi i mówi:

Screenshot-2019-12-30-stefan-kosiewski

W Nadchodzącym Roku Pańskim 2020 modlimy się, Siostry i Bracia za papieża Benedykta oraz życzymy heretykowi Bergoglio, żeby Syn Boży nie schodził jednak  z nieba w reakcji na jego antykatolickie brednie, czy  zachciankę wyrażoną słowami:  "w celu ochrony wszystkich tych, którzy z powodu niesprawiedliwości zmuszeni są do emigracji w nadziei na bezpieczne życie", albowiem Pan Nasz, Jezus Chrystus, Syn Boga żywego w zupełnie innym, jak wiadomo dziatkom, celu do nas przychodzi a także eschatologicznie przyjdzie powtórnie na Ziemię, niż wolmomularskiemu wilkowi w owczej skórze obłudy przechrzty-zakonnika przychodzi bluźnierstwo zbyt łatwo na język perfidny a może i wydaje się takiemu w pomieszaniu myśli chorobowym, patologicznym, zwalniającym starca od wszelakich obowiązków intelektualnych stanu duchownego, w przewrotności tego, który permanentnie, po trockistowsku olewa Naukę Kościoła św. kwaśnym moczem homoseksualisty, bowiem całe swoje życie święcił samoloty dla dyktatora Videli, z których ten dyktator okrutny, Herod najprawdziwszy nakazał wyrzucić do Oceanu Atlantyckiego z dużej wysokości na pewną śmierć! Tysiące swoich osobistych przeciwników politycznych, pomordowanych naówczas w Argentynie przy milczącej akceptacji szatańskiego dzieła zniszczenia Lucyfera wcielonego w żydomasona Bergoglio, naówczas Kardynała, na którego Wojtyła nie umiał znaleźć kija, bo mu przeszkadzał w tym ojciec Hejmo i 70-cio osobowa siatka ubowców Dziwisza. Heroda Bergoglio, który nie powinien pomagać masowemu mordercy w przelewaniu  ludzkiej krwi,  ponieważ musiał o wszystkim dobrze wiedzieć, skoro kamienie w Argentynie krzyczały, że zbliża się Dzień Sądny i Zbawiciel przyjdzie, Salwator dla Zbawienia Wiernych! Nie po to, żeby ochronić biednych przed biedą, jak Fidel Castro i Che Guevara, Macierewicz/ Icek Singer w Polin, natomiast homo politicus  emigruje, a owszem, np. z PRL do RFN w stanie wojennym nie z powodu niesprawiedliwości, lecz ze względu na to, iż zachodzi obawa, że mogą go zwyczaujnie jednostki Organizacji Anty-Solidarność (OAS) Kiszczaka i gen. Janiszewskiego z GRU z gen. Milewskim od afery "żelazo" (nie wiadomo, czy rodzina z Milewska-Duda, matką prezydenta Dudy, czy tylko przypadkowa zbieżność nazwisk żydoskich w rodzinie mojego kolegi po piórze, Julka Kornhausera z Krakowa, tzn. z Gliwic, a wcześniej z galicyjskiej biedy. Rozprawić się z nierównościami społecznymi i tym wszystkim, co heretykowi łazi pod koszulą i pod czaszką tak samo, jak zrobiły to rzezaki okrutne z ks. Popiełuszką, ks. Niedzielakiem, ks. Suchowolcem. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Anioły z Diabełkami razem odpowiadają: Niech odpoczywają w spokoju.  Amen.

https://sowa-magazyn.blogspot.com/2019/12/o-europejski-dom-chedogi-pdnix-von.html?view=timeslide 

PDF: O Europejski Dom Chedogi PDNIX von Stefan Kosiewski M37 FO SSetKh ZECh OREDZIE NOWOROCZNE PREZESA POLNISCHE... by Stefan Kosiewski on Scribd

http://sowamagazyn.blogspot.com/2019/12/przestepstwem-jest-ukrywanie-kwitow-i.html?view=magazine

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvanáct a tři