APOKALIPSA IWANA Judeopolonia Jaruzelski Wielomski Jugendamt PDO407 ZR FO von Stefan Kosiewski ZECh Glossa do Kryzys w Europie Jesu spes mea CANTO DCCLII 20161114 ME SOWA

Napsal sowa (») 3. 2. v kategorii PDO, přečteno: 368×
prtokuratura/sn9q-herod-jaja.jpg

audio: https://gloria.tv/audio/1yhy2FapHdUr1Azfu4itTFZRZ  Stefan Kosiewski do płka mgra Ryszarda Filipowicza, Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie dziękując za Pańskie pismo z dn. 9 września 2010 r. i zawarte w nim wyjaśnienia wnoszę o uznanie mnie za stronę czynną procesową jako podmiot występujący z inicjatywą rozpoznania i i rozstrzygnięcia sprawy. Kodeks postępowania karnego nadaje uprawnienia procesowe strony także instytucjom działającym w ochronie interesu społecznego. Jestem uprawniony do reprezentowania na zewnątrz podmiotu o nazwie: Polnisches Kulturzentrum e.V. , który jest zarejestrowaną sądownie reprezentacją Polaków zamieszkałych we Frankfurcie nad Menem i Landzie Hesja, prowadzącą działania statutowe o zasięgu ogólnofederalnym. VR 11226 Amtsgericht Frankfurt am Main  audio: https://gloria.tv/post/jvjETYo21bT21Z3xykFHHgy11  Zniweczona Rzeczywistość Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów Glossa do Kryzys w Europie Jesu spes mea CANTO DCCLII 407 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Prof. Feliksa Konecznego: APOKALIPSA IWANA judeopolonia Jaruzelski Wielomski Jugendamt http://sowa-magazyn.blogspot.com/2011/06/zydokomuna-odmieniana-przez-przypadki.html   Irlandyzacja Wschodniej Europy https://t.co/6BngWJEllz  M30 Międzynarodowa Strefa Bezpieczeństwa https://t.co/7ItEKaWA3L
minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmitrij Kuleba dostarczył dowodów Fascynacji Obłędem w polityce rządów Ukrainy, Polin i Litwy https://t.co/3jDb8bXWSM  — sowa (@sowa) February 4, 2021

audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/do-plka-filipowicza-wojskowego-prokuratora-20100910-stefan-kosiewski-20111103-o-uznanie-za-strone/

Screenshot-2021-02-03-do-pka-mgra-ryszarda-filipowicza-zastpcy-wojskowego-prokuratora-okrgowego-w-warszawie

  do płka mgra Ryszarda Filipowicza, Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie sowa audio: https://gloria.tv/audio/1yhy2FapHdUr1Azfu4itTFZRZ

10. Sept. 2010 Stefan Kosiewski do płka mgra Ryszarda Filipowicza, Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie

Szanowny Panie Prokuratorze,

dziękując za Pańskie pismo z dn. 9 września 2010 r. i zawarte w nim wyjaśnienia wnoszę o uznanie mnie za stronę czynną procesową jako podmiot występujący z inicjatywą rozpoznania i i rozstrzygnięcia sprawy.

Kodeks postępowania karnego nadaje uprawnienia procesowe strony także instytucjom działającym w ochronie interesu społecznego. Jestem uprawniony do reprezentowania na zewnątrz podmiotu o nazwie: Polnisches Kulturzentrum e.V. , który jest zarejestrowaną sądownie reprezentacją Polaków zamieszkałych we Frankfurcie nad Menem i Landzie Hesja, prowadzącą działania statutowe o zasięgu ogólnofederalnym. VR 11226 Amtsgericht Frankfurt am Main.

W mojej korespondencji z 13 sierpnia 2010 r. zawarte były m.in. nast. spostrzeżenia: Zniszczenie przez pracowników polskich służb specjalnych dowodów w sprawie katastrofy nad Smoleńskiem jest niewątpliwie przestępstwem, które winno być ścigane z urzędu tak samo, jak z urzędu winno być ścigane w Polsce służalcze wobec Jarosława Kaczyńskiego ujawnianie przez prokuratora Andrzeja Seremeta szczegółów prowadzonego śledztwa.

Zniszczenie dowodów dokonane zostało w dniu katastrofy 10 kwietnia 2010 r. Zawiadamiając o tym przestępstwie Prokuraturę wystąpiłem jako rzecznik interesu społecznego i mam prawo do zaangażowania w procesie zgodnie z tym interesem także w związku z Zawiadomieniem o przestępstwie spowodowania katastrofy samolotowej 10 kwietnia 2010 r. nad Smoleńskiem i śmierci 96 osób wysłanym do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie (Ap III Ko 726/10) i opublikowanym w internecie z datą 5 czerwca 2010 r.

Jeżeli prokurator Andrzej Seremet stronniczo zaangażował instytucję Prokuratora Generalnego RP w obronę prywatnego interesu Jarosława Kaczyńskiego i nie wezwał go w odpowiednim czasie na przesłuchanie w sprawie okoliczności podjęciu przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego zgubnej dla 96 uśmierconych osób decyzji o lądowaniu w Smoleńsku mimo braku warunków do lądowania, to możemy mieć do czynienia także z przestępstwem przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych, jakim jest niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (art. 246 kk).

Screenshot-2021-02-03-sowa-auf-twitter

W interesie społecznym jest rozpoznanie i rozstrzygnięcie tej sprawy jak również występowanie rzecznika interesu społecznego jako strony procesowej.

W nawiązaniu do informacji o działaniu w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP oraz Ministerstwa Sprawiedliwości RP zorganizowanych band osobników żydowskiego pochodzenia, zawartej w piśmie z 13 sierpnia 2010 r. przesyłam w zał. Zażalenie z 24 sierpnia 2010 r. na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim o odmowie wszczęcia śledztwa antydatowane na 05 czerwca 2010 r. a wysłane do mnie listem poleconym RR 31 521 825 4 PL w dniu 10 sierpnia 2010 r. i odebrane we Frankfurcie w piątek 20 sierpnia 2010 r. / Sygn. akt 2 Ds 107/10. https://twitter.com/sowa/status/1356969469533425667

Zażalenie złożone zostało listem poleconym RR838838042DE przy zachowaniu terminu 7 dni od doręczenia odpisu postanowienia antydatowanego na 05 czerwca 010 r. za pośrednictwem Prokuratora, który wydał postanowienie. Zażalenie odebrane zostało 30 sierpnia 2010 r. przez st. ref. Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Tryb. Annę Makowską. Zażalenie jest skuteczne.

W Zażaleniu stanowczo protestuję przeciwko stronniczemu Postanowieniu prokuratora Jacka Kujawskiego i kreowaniu przezeń wydarzeń, które rzekomo miały miejsce 5 lipca 2008 r. oraz stwierdzam, że jest to takim samym nieudolnym mataczeniem i zakłamywaniem rzeczywistości, jak przyjmowanie przez Wojskową Prokuraturę w Warszawie możliwości spowodowania katastrofy w Smoleńsku i śmierci 96 ludzi przez sztuczną mgłę rozpylaną przez kogoś tylko po to, żeby potem przestrzegać pilotów tupolewa przed tą mgłą. Stronnicze działanie prokuratora Jacka Kujawskiego na korzyść policjantów, którzy dopuścili się złamania prawa jest przestępstwem i winno być jako takie osądzone.

Wobec powyższego wnioskuję jak wcześniej oraz zapytuję jak w piśmie z 13 sierpnia 2010 r. o możliwość otrzymania od państwa polskiego pomocy w sprawie obrony mojej osoby prześladowanej w Polsce ze względów rasistowskich i politycznych przez zorganizowane grupy przestępcze złożone z osobników o żydokomunistycznym rodowodzie.

Z szacunkiem Stefan Kosiewski http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski

Do wiadomości: Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. Sygn. akt: Po.Sl. 54/10 Frankfurt nad Menem, 10 września 2010 r. Pan płk mgr Ryszard Filipowicz Zastępca Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie

Screenshot-2021-02-03-o-uznanie-za-stron-czynn-procesow-w-zw-z-katastrof-pod-smoleskiem EPISODE DESCRIPTION Stefan Kosiewski do płka mgra Ryszarda Filipowicza, Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie Written by sowa (») 10. 9. 2010 in category Polnisches Kulturzentrum, read: 413× Share 3 sowa magazyn europejski Strona główna > Jarosław Kaczyński, Komunizm, Lech Kaczyński, Lech Wałęsa, Polityka, Prawo, Prokuratura, Rzeczpospolita Polska, Zbrodnie > O uznanie za stronę czynną procesową w zw. z katastrofą pod Smoleńskiem

 PDF: Irlandyzacja Europy Wschodniej Aktualizacja 4 lutego 2021 Miedzynarodowa Strefa Bezpieczenstwa SSetKh von S... by Stefan Kosiewski on Scribd

O uznanie za stronę czynną procesową w zw. z katastrofą pod Smoleńskiem 4 Listopada 2011 sowa

audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/do-plka-filipowicza-wojskowego-prokuratora-20100910-stefan-kosiewski-20111103-o-uznanie-za-strone/

Screenshot-2021-02-03-do-plka-filipowicza-wojskowego-prokuratora-20100910-stefan-kosiewski-20111103-o-uznanie-za-strone1

Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V.

Sygn. akt: Po.Sl. 54/10                                                       Frankfurt nad Menem, 3 listopada 2011 r.

Pan płk mgr Ryszard Filipowicz

Zastępca Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie

  

w związku z katastrofą samolotową pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Szanowny Panie Prokuratorze, w nawiązaniu do pisma Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie z 2 listopada 2011 r. (w zał.) wnoszę jak w piśmie z 10 września 2010 r. o uznanie mnie za stronę czynną procesową jako podmiot występujący z inicjatywą rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy;

Jarosław Kaczyński od pierwszego dnia po katastrofie w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. nie ułatwiał z własnej woli Prokuraturze Wojskowej prowadzenia śledztwa. Nie zgłosił sę dobrowolnie do Prokuratury w celu wyjaśnienia szczegółów organizacji drugiej kampanii prezydenckiej jego brata Lecha Kaczyńskiego, której integralnym elementem była prywatna, zakończona tragicznie wycieczka na plan filmowy do Katynia bezpartyjnego kandydata na prezydenta w towarzystwie ekipy z kamerami w drugim samolocie oraz w asyście grupy statystów wybranych spośród dygnitarzy państwowych i tak spektakularnych figurantów jak sporna postać Anny Walentynowicz czy kuriozalny, jednomiesięczny, były Prezydent RP ma emigracji Kaczorowski, którego jedyną w życiu zasługą jako Prezydenta RP było przywiezienie z Londynu symboli władzy prezydenckiej potrzebnych do usankcjonowania antypolskiej i antydemokratycznej zmowy zawartej przez Kiszczaka i Jaruzelskiego z Lechem Kaczyńskim i Lechem Wałęsą w Magdalence 1988 i 1989 r. Jarosław i Lech Kaczyńscy wykorzystali do założenia partii o nazwie Prawo i Sprawiedliwość ujawnienie kryminalnego charakteru rządów fałszywej Solidarności AWS Krzaklewskiego i Buzka oraz pseudolewicy SLD Kwaśniewskiego i Millera; przypomnijmy w tym miejscu chociażby sprawę związków posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Tomaszowa Mazowieckiego i Ministra Spraw Wewnętrzynych Sobotki z handlem bronią przez policjantów ze zorganizowaną grupą przestępców żydowskiego pochodzenia z prowincjonalnego miasteczka na Kielecczyźnie, który to handel odbywał się za zgodą i wiedzą Komendanta Głównego Policji Kowalczyka, czy też agenturalną działalność w Służbie Bezpieczeństwa wicepremiera Tomaszewskiego, który to wicepremier do rządu Buzka wprowadził grupę przestępczą określaną mianem: Spółdzielnia, a premier Buzek za to tzw. niedopatrzenie sprzyjające żydowskim bandom oraz geszeftom ponadpaństwowym doczekał się najwyżej opłacalnego stanowiska w Unii Europejskiej po tym, jak wyszła na jaw jego haniebna praca dla SB jako TW „Karol”, czymu Jerzy Buzek nie zechciał jeszcze zaprzeczyć w procesie lustracyjnym.

Wpisanie do wyszukiwarki internetowej słów: kryminalna przeszłość, Kaczynski – kieruje nie tylko do amerykańskiego żyda i zbrodniarza o nazwisku Kaczynski, unabombera ale i przynosi każdego dnia coraz to większą liczbę linków prowadzących do wiadomości o przedawnionych aferach złodziejskich, mafijnych związkach partii Porozumienie Centrum założonej i kierowanej przez obu braci Kaczyńskich, do treści mówiących o majątku nielegalnie zdobytym w efekcie bandyckiej prywatyzacji, itp. Jarosław Kaczyński zaprzecza publicznie posiadaniu jakiegokolwiek konta w banku tak samo jak i temu, że zastraszył premiera Donalda Tuska prawdziwym pistoletem wykorzystując do tego okazję w windzie jak zwykły szurke, pospolity żydowski rzezimieszek. Nie może natomiast zaprzeczyć, że są dokumenty, które potwierdzają fakt używania przez niego tejże broni osobistej.

Screenshot-2021-02-03-12-facebook

W Polsce żyje blisko 40 mln ludzi różnej narodowości i społecznego pochodzenia, którzy mają prawo do tego, żeby rządziła nimi demokratycznie wybrana partia, a nie jakaś przestępcza grupa działająca być może i pod dyktando prawdziwego psychopaty, który wykorzystując sprzyjające okoliczności wcielił się jak utalentowany aktor filmowy w rolę rzekomo polskiego i rzekomo patriotycznego polityka, chociaż powszechnie rozpoznawany jest jako człowiek, którego jedynym zamysłem jest ustawiczne przegrywanie wyborów w Polsce przez fałszywą i świadomie kompromitowaną prawicę, której groteskowy i bezinteresowny rzekomo Führer wożony jest autem po Polsce z prędkością tupolewa w terenie zabudowanym od czasów Magdalenki jak pączek w maśle tylko po to, żeby nie mógł dostrzec komizmu wypływającego z potiomkinowskiego charakteru pseudopolityki uprawianej w Polsce przez tzw. partie wliczając w to Ruch Palikota, który nie zrobił jeszcze w polityce dosłownie nic.

Jarosław Kaczyński manipulował całe życie działaniami politycznymi brata Lecha Kaczyńskiego, ustawiał i nadzorował jego kroki i czyny począwszy od synekury w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy a skończywszy na ostatniej rozmowie braci przez telefon satelitarny, do której ujawnienia Wałęsa wzywał Kaczyńskiego nie na darmo przecież, lecz nauczony przykrym doświadczeniem wymuszonej na nim zgody na współpracę i działalność pod jego bokiem całej rzeszy tych fałszywych doradców jednej maści, których ochrania wciąż haniebny Układ z Magdalenki, w diabelski zaiste sposób poświęcony przez bpa Glempa oraz papieża z dalekiego Watykanu.

Przez bałwochwalczy układ bezprawnie zapewniający każdemu z tych złoczyńców dozgonną nietykalność. W celu usunięcia osobistej odpowiedzialności za swoje czyny Jarosław Kaczyński ustawicznie dodatkowo zajmuje przy tym opinię publiczną w Polsce hucpiarskim wzbudzaniem emocji, czy to w związku z kolejnym przegrywaniem przez siebie wyborów, czy też w związku z wyrzucaniem za karę, za swoje własne przejęzyczenia, błędy i porażki polityczne, innych osób z partii PiS o dyktatorskim, niedemokratycznym statucie umożliwiającym szefowi partii wyrzucanie swoich zastępców za to tylko, że mają oni odwagę skorzystać z Praw Człowieka i Obywatela oraz konstytucyjnie zagwarantowanej obywatelowi w Rzeczypospolitej Polskiej wolności słowa.

Nadludzkim terrorem i dołowaniem niezliczonych mas towarzyszy partyjnych w trockistowskim, permanentnym procesie osłabiania partii PiS traktowanej przez Jarosława Kaczyńskiego jak jego dożywotni i prywatny folwark, odciągana jest uwaga Prokuratury Wojskowej tudzież opinii publicznej w Polsce i na całym świecie od sprawy odpowiedzialności konkretnych osób za śmierć 96 osób w katastrofie pod Smoleńskiem.

W polskim interesie narodowym leży działanie sprawnego państwa z niezależną władzą sądowniczą, której częścią jest Prokuratura. W związku z powyższym ponawiam mój wniosek o uznanie mnie jako strony i czynnik społeczny w sprawie ustalenia winnych spowodowania katastrofy pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. i śmierci 96 osób. Z szacunkiem Stefan Kosiewski

audio: https://www.podomatic.com/podcasts/sowa-frankfurt/episodes/2011-11-03T18_29_45-07_00

PDF: 493 Ansichten 18 Seiten APOKALIPSA IWANA Judeopolonia Jaruzelski Wielomski Jugendamt PDO407 ZR FO von Stefan Kosiewski ZECh Glossa do Kryzys w Europie Jesu spes mea CANTO DCCLII 20161114 ME SOWA Hochgeladen von Stefan Kosiewski Datum des Uploads am Nov 14, 2016

APOKALIPSA IWANA Judeopolon... by Stefan Kosiewski

Sn8q-saluto-romano

 http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Stefan-Kosiewski-do-plka-mgra-Ryszarda-Filipowicza-Zastepcy-Wojskowego-Prokuratora-Okregowego-w-Warszawie

 

HERODY Na Rozdrozu PDO408 Kaczynski Kaminski Brudzinski Suski APOKALIPSA IWANA Herodenspiel von Stefan Kosiewski 20161111 ZR from SOWA on Vimeo

Screenshot-2021-02-03-1-magdalenka-facebook

https://www.facebook.com/groups/Magdalenka/permalink/4036451083055714/

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Kazimierz-Swito/Mowa-Karnawalowa-PDO444-BartYzEla-Wielomskiego-ze-wstepem-FO99-von-Stefan-Kosiewski-20121114-Studia-Slavica-et-Khazarica-Pidgin-Art-Lira-Korbowa-Odbita

audio: https://www.podomatic.com/podcasts/sowa/episodes/2012-11-14T08_45_40-08_00

audio: https://gloria.tv/audio/ZbVR8Vv9NMFX4o7vToV3FBtEp

Screenshot-2021-02-03-mowa-karnawalowa-pdo444-bartyzela-wielomskiego-ze-wstepem-fo99-von-stefan-kosiewski-20121114-studia

audio: https://www.mixcloud.com/stefan-kosiewski/mowa-karnawalowa-pdo444-bartyzela-wielomskiego-ze-wstepem-fo99-von-stefan-kosiewski-20121114-studia/

Screenshot-2021-02-03-mowa-karnawaowa-bartyzela-wielomskiego-ze-wstpem-stefana-kosiewskiego-do-te

PDF: 177 Ansichten 13 Seiten Mowa karnawalowa PDO444 BartYzEla Wielomskiego ze Wstepem FO99 von Stefan Kosiewski 20121114 Pidgin_Art Lira Korbowa Odbita Studia Slavica et Khazarica 20170205 ME SOWA Hochgeladen von Stefan Kosiewski Datum des Uploads am Feb 05, 2017

Mowa karnawalowa PDO444 Bar... by Stefan Kosiewski

Feb 2 Za szczepionką SPUTNIK V MADE IN POLIN przemawia Niebopolityka Polski głosem filozofii zdrowego rozsądku szkoły szkockiej w odniesieniu do Rezolucji 2361 (2021) Rady Europy po myśli szefa FED Jerome H. Powella

Screenshot-2021-02-03-sowa

https://sowamagazyn.blogspot.com/2021/02/za-szczepionka-sputnik-v-made-in-polin.html

 Screenshot-2021-02-04-o-zbastowanie-nadludzi-typu-melinda-bill-gates-soros-and-co-m73-o-nowy-ordnung-who-ssetkh-von-stefan

PDFhttps://www.academia.edu/43152342/

https://sowa.mystrikingly.com/#the-sowa-blog


Sowa Magazyn 10 minut temu Czynności the Blue line Porozumienie dla Pokoju i Rozwoju Ludzkości w Europie M30 ODżYDZANIE von Stefan Kosiewski SSetKh Międzynarodowa Strefa Bezpieczeństwa
PDF 4K Ansichten 20 Seiten https://de.scribd.com/document/432039642/
Hochgeladen von Stefan Kosiewski Datum des Uploads am Oct 25, 2019
https://gloria.tv/post/N2TeT9ND2MwW6C3VF9zRsKGCJ
audio: mysowa
24 paź 2019 Irlandyzacja Wschodniej Europy M30 Międzynarodowa Strefa Bezpieczeństwa pod nadzorem ONZ ZMIANA PARADYGMATU Prolegomena do Niebopolityki von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Zarys Estetyki Chazarów 20191024 Magazyn Europejski SOWA

Aktualizacja 4 lutego 2021:

Jeżeli na początku grudnia 2020 r. "Łukaszenka powiedział, że Polska i kraje bałtyckie prowadzą cyniczną politykę wobec Białorusi i zachowują się jak szalone", to 29 stycznia 2021 minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmitrij Kuleba dostarczył dowodów Fascynacji Obłędem w polityce rządów Ukrainy, Polin i Litwy, które "są gotowe porozumieć się z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, ale na zasadzie wzajemnego szacunku".

Albowiem na zdrowy rozsądek Niebopolityka Polski na Emigracji Politycznej od 15 grudnia 1982 r. musi w tym miejscu postawić zasadnicze pytanie premierowi Morawieckiemu i jego dwóm kolegom z Litwy i Ukrainy: Czy nie mają w tych trzech, wymienionych państwach (dwóch z NATO i jednym jeszcze nie wciągniętym) tajnych służb państwowych, wywiadu wojskowego itd., które na bieżąco winny wszak dostarczać informacji o sytuacji na Białorusi (bo za to im się płaci!), m.in. szefom trzech swoich rządów i ministrom spraw zagranicznych, że musiała jeszcze osobiście dołączyć do spotkania trzech ministrów spraw zagranicznych Ukrainy, Polski i Litwy jeszcze Swietłana Tichanowskaja robiąca za przedstawicielkę opozycji na Białorusi, z emigracji na Litwie tylko po to, żeby oni trzej, według niego [Ministra Kuleby] "wysłuchali jej opinii i próśb dotyczących sytuacji na Białorusi"?

Czy dołączenie Swietłany Tichanowskiej, żony przeciwnika politycznego prezydenta Aleksandra Łukaszenki, do spotkania trzech ministrów miało być dowodem "wzajemnego szacunku" do służb wywiadu wojskowego Ukrainy, Polski i Litwy, które przecież na bieżąco wysłuchują całościowych opinii i wszelakich próśb [dotyczących m.in. potrzeb finansowych osób zajmujących zabytkowy obiekt architektoniczny w stolicy Polski, który premier Mateusz Morawiecki przekazał Swietłanie Tichanowskiej nieodpłatnie, ale chyba nie "na zasadzie wzajemnego szacunku" do Łukaszenki?

Czy dodawanie sobie animuszu obecnością kobiet na spotkaniach urzędowych świadczy najlepiej o zdrowym rozsądku i pożądanym poziomie abstrakcji syntetycznej ministrów spraw zagranicznych, którzy winni chyba raczej dopuścić do swojego myślenia operatywnego przede wszystkim obiektywne zdanie osób myślących niezależnie i bezstronnie, ekspertów niezaangażowanych osobiście,postrzegających świat, jaki jest autorytety moralne, nieuzależnione finansowo od łaski Morawieckiego, geszefciarza Obajtka aktywnego na Słowacji także [ze zarzutami korupcyjnymi w przeszłości], czy naczelnika Spółki Srebrna Kaczyńskiego, słupa żydomasońskiej Grupy Windsor, nie zaś wysługiwać się figurantką podległą egzekucyjnie oraz bezpośrednio ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu [od tajnych służb i wyroku ułaskawionego mu bezprawnie przez prezydenta-elekta Dudę, namaszczonego na prezydenta nie przez tajne służby izraelskie, ale przez szamankę syryjską, na klęczkach, na bruku] i wicepremierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, od bezpieczeństwa państwa, który jak to już przed rokiem orzekła Prokuratura w RP, nie jest niepociumanym starcem, niedołężnym żydem i pedałem
https://www.facebook.com/PolnischesKulturzentrum/post..,
dosłownie: "nie jest osobą nieporadną, niezdolną do samodzielnego troszczenia się o swe prawa i interesy"
https://twitter.com/sowa/status/1356969469533425667
vide: HERODY Na Rozdrozu PDO408 Kaczynski Kaminski Brudzinski Suski APOKALIPSA
http://sowa.quicksnake.cz/PDO/APOKALIPSA-IWANA-Judeop..
https://sowamagazyn.blogspot.com/2021/02/za-szczepion..

Irlandyzacja Europy Wschodniej
[M30 https://gloria.tv/post/N2TeT9ND2MwW6C3VF9zRsKGCJ],
dochodzenie w stosunkach z Białorusią i Rosją do standardów obowiązujących aktualnie Unię Europejską w kontaktach z Wielką Brytanią
[PDF: https://www.academia.edu/40682609/ str. 16]
musi uwzględniać autentyczny wzajemny szacunek, tzn. ministrowie spraw zagranicznych Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej nie powinni in spe zapraszać na swoje oficjalne posiedzenia przedstawicieli opozycji w stosunku do władz w Doniecku i Ługańsku, ani nawet ministrów spraw zagranicznych obu tych republik wydzielonych, ponieważ KGB Białorusi oraz FSB Rosji zna przecież najlepiej i na bieżąco wszystkie opinie dotyczące sytuacji na miejscu a także przekazuje cały monitoring kanałami informacyjnymi szefom obu państw.
Z Panem Bogiem! Glück Auf! Z Frankfurtu nad Menem SK
https://gloria.tv/track/gZh6ozD8uSDP1zgBGw1umPQ1U
NA ZDROWY ROZSADEK CB26 PANDEMIA PSYCHOZY von Stefan Kosiewski SSetKh Glosa do Psychopathen regieren die Welt von Peter Stuurman FO ZR ZECh 20210201 ME SOWA
_____________________
https://iz.ru/1118132/2021-01-29/ukraina-polsha-i-lit..
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmitrij Kuleba powiedział 29 stycznia, że ​​ Ukraina, Polska i Litwa są gotowe porozumieć się z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, ale na zasadzie wzajemnego szacunku.

Równanie z jedną niewiadomą: co czeka Białoruś w 2021 roku
Wzywa się zmiany do konstytucji i redystrybucję władzy w republice, aby zakończyć protesty
„Chcielibyśmy, aby Białoruś przyłączyła się i przekształciła Trójkąt Lubelski (trójstronna platforma współpracy Polski, Ukrainy i Litwy - red.) W Plac Lubelski. Ale czas na to jeszcze nie nadszedł ”, strona„ Evropeyskaya Pravda ”cytuje słowa Kuleby z briefingu internetowego po pierwszym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Lubelskiego.

Zaznaczył, że tematem rozmowy w tej chwili może być wszystko, co położy kres przemocy na Białorusi i zapewni demokratyczne przemiany w tym kraju.

Według niego rozmowę z Łukaszenką można prowadzić, ale tylko na zasadzie wzajemnego szacunku. „Nie będziemy się narzucać” - zapewnił Kuleba.

Dodał, że liderka białoruskiej opozycji Swietłana Tichanowska dołączyła również do spotkania ministrów spraw zagranicznych Ukrainy, Polski i Litwy i według niego wysłuchali jej opinii i próśb dotyczących sytuacji na Białorusi.

W przeddzień białoruski minister spraw zagranicznych Władimir Makei podczas posiedzenia Rady Stałych Pełnomocników Państw powiedział, że część ambasadorów z krajów Unii Europejskiej rozpowszechnia w republice informacje antypaństwowe.

Na początku grudnia 2020 roku Łukaszenka powiedział, że Polska i kraje bałtyckie prowadzą cyniczną politykę wobec Białorusi i zachowują się jak szalone.

Masowe protesty na Białorusi nie ucichły od 9 sierpnia, po wyborach prezydenckich w tym kraju. Na nich, według Centralnej Komisji Wyborczej, zwyciężył obecny przywódca państwa Aleksander Łukaszenko. Ci, którzy nie zgodzili się z tym wynikiem, zaczęli wychodzić na ulice.


http://sowa.quicksnake.cz/PDO/APOKALIPSA-IWANA-Judeop..
https://sowamagazyn.blogspot.com/2021/02/za-szczepion..
Украина, Польша и Литва назвали условие для диалога с Лукашенко

Украина, Польша и Литва назвали условие для диалога с Лукашенко iz.ru Wyświetl listę oceniających Wyświetl listę osób, które podzieliły się 3 Napisz komentarz... https://vk.com/wall467751157_1144

 http://sowa-magazyn.blogspot.com/2016/11/herod-kaczynski-saluto-romano-na.html

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtyři a sedm