Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

masaker v Katynskom lese - Otvorený list RNDr. Karolovi Ondriašovi, DrSc

sowa (») | 29. 5. 2013 | přečteno: 884× | komentáře: 0
szcspv-sr/katyn-rece-zwiazane.jpgVážený pán Ondriáš, dňa 24.mája 2013 ste vo vysielaní Slobodného vysielača, okrem spochybňovania zločinov stalinizmu, uviedol na základe Vami uvádzaných vedeckých štúdii, že masaker v Katynskom lese nespáchali sovietske bezpečnostné zložky na príkaz Stalina, ale z tohto zločinu ste obvinil Nemcov. Časť vysielania, týkajúca sa Vašich výrokov, je uverejnená na webovej stránke Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov spolu s týmto listom, ktorý dávame na vedomie veľvyslanectvu Ruskej federácie, Poľskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule násilne odvlečeným do gulagov v ZSSR

sowa (») | 19. 2. 2013 | přečteno: 809× | komentáře: 0
szcspv-sr/kezmarok_2.jpgPamätná tabuľa bude odhalená v piatok 22. februára 2013 pri svätej omši o 18.00 h v Katedrále sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave. Hlavný celebrant: J. E. Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR. Organizátormi pietnej spomienky sú Konfederácia politických väzňov Slovenska a Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

List premiérovi

sowa (») | 18. 1. 2013 | přečteno: 910× | komentáře: 0
maday/docu0045.jpgMesto Poprad už od spustenia petície za vyhlásenie referenda o odvolaní primátora svojou návštevou poctili, pán predseda parlamentu, pán prezident a naposledy aj samotný pán predseda vlády, ktorý nezabudol vysloviť podporu popradskému primátorovi proti jeho neprajníkom a podržať mu  palce.  Takže už v podpore primátora Danka chýbajú len Eskimáci a Lucifer. Mesto Poprad je zrejme na Slovensku jediným mestom, kde sa na koncoročnom slávnostnom zasadaní zúčastňuje aj miestny dekan, aby posvätil kroky miestnych mocipánov. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Doc. JUDr. Robert Fico, Csc., predseda vlády SR... v Poprade je veselo

sowa (») | 15. 1. 2013 | přečteno: 1113× | komentáře: 0
maday/docu0025.jpgPočas Vašej nedávnej návštevy Popradu v súvislosti s možnou kandidatúrou Poľska a Slovenska   na usporiadanie ZOH  v roku 2022 ste na tlačovej besede nadľahčene a s humorom vyjadril podporu primátorovi  mesta Poprad  Ing. Antonovi Dankovi, ktorému držíte palce, pretože na Slovensku sa stále snaží niekto niekoho odvolávať, na niekoho podávať žaloby a politicky niekoho likvidovať. Uviedli ste, že v Poprade je veselo  – a zrejme ste tým mali na mysli v súčasnosti prebiehajúcu petíciu na vyhlásenie referenda o odvolaní menovaného primátora, ktorú  – ako je  všeobecne známe – iniciovalo občianske združenie bývalých politických väzňov v Poprade. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ohňostroj, ututlané úmrtia bezdomovcov a marenie petície

sowa (») | 17. 12. 2012 | přečteno: 760× | komentáře: 0
zima/bezdomovcy.jpgPoprad 12. 12. 2012 Vážený pán hovorca Mesta Poprad Marián Galajda podatelna@msupoprad.sk Vec: Žiadosť o poskytnutie informácie Vážený pán hovorca, dovolili sme si obrátiť sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácie o počte úmrtí, vrátane samovrážd, tzv. bezdomovcov v Poprade zo obdobie od október, november a december 2012. Za poskytnutie informácie ďakujeme S úctou František Bednár Predseda Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov szcpv@szcpv.org číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Ohňostroj, ututlaná smrť bezdomovca a marenie petície

sowa (») | 11. 12. 2012 | přečteno: 743× | komentáře: 0
szcspv-sr/veniec.jpgAk si čitateľ položí otázku, čo asi môže spájať tieto tri zdanlivo navonok nesúvisiace udalosti, z dostupných informácii v regionálnych novinách a z TV Poprad by sa určite nič nedozvedel. Média síce majú za úlohu informovať verejnosť o udalostiach týkajúcich sa života občanov, ale k tomu musia mať vytvorené patričné podmienky. Jednou z nich je v prvom rade nezasahovanie do ich nezávislosti a prístup ku všetkým podstatným informáciám. O nezávislosti novín a televízie v réžii Mesta Poprad je zbytočné čo i len uvažovať.Tá druhá skupina médií, ktorá má snahu o sprostredkovanie objektívneho a vyváženého spravodajstva, naráža na zásadný problém: k informáciám, ktoré sú nežiaduce pre vedenie Mesta Poprad sa jednoducho nedostane. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Bývalí politickí väzni zo Svetového združenia býv. čsl. politických väzňov zvolili nového predsedu

sowa (») | 7. 10. 2012 | přečteno: 781× | komentáře: 0
szcspv-sr/kezmarok_2.jpgPo štyroch rokoch sa 6. októbra 2012 v Poprade uskutočnila členská schôdza Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV). Prejednali správu o činnosti združenia za roky 2008-2012 a správu o hospodárení organizácie uverejnenú na webovej stránke združenia. Za čestného predsedu SZČPV bol zvolený Ján Košút z Bratislavy. Za predsedu SZČPV bol zvolený František Bednár z Popradu a za podpredsedníčku Elena Bačkorová z Popradu (Foto: Stefan Kosiewski, Elena Bačkarová, František Bednár). číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Mgr. Zoltán Kukula bol dňa 18.9.2012 doporučeným listom vyzvaný...

sowa (») | 18. 9. 2012 | přečteno: 2542× | komentáře: 0
szcspv-sr/kezmarok_2.jpgStefan Kosiewski, Elena Bačkarová, František Bednár. SZCPV  Dienstag, 18. September 2012 12:07 Ziadost o zverejnenie stanoviska Vážená tlačová agentúra, v zmysle tlačového zákona a práva napadnutej strany na zverejnenie stanoviska, Vás v súvislosti s uverejnením článkov s názvom „ Politickí väzni: Bednár nás nemá právo zastupovať a Politickí väzni sa dištancujú od iniciatívy na odvolanie primátora Popradu zo dňa 14.9.2012, poskytnom Vašou agenturou slovenským médiám, ktorých iniciátorom bol Mgr. Zoltán Kukula, predseda pobočky občianskeho združenia Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja (PV ZPKO), žiadam o uverejnenie stanoviska našej organizácie, uvedeného nižšie. Mgr. Zoltán Kukula bol dňa 18.9.2012 doporučeným listom vyzvaný, aby v lehote 10 dní predložil písomný doklad potvrdzujúci, že je poverený pre podávanie mediálnych výstupov tlačovým agentúram v mene PV ZPKO ako potvrdzujeme v prílohe. Zároveň naša organizácia dňa 17.9.2012 požiadala listom predsedu PV ZPKO Arpáda Tarnóczyho o stanovisko k postupu Mgr. Zoltána Kukulu.  http://www.scribd.com/doc/106254720 číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

żydokomuna poprad24.sk walczy przeciwko antykomuniście, więźniowi politycznemu Františkowi Bednárowi

sowa (») | 15. 9. 2012 | přečteno: 992× | komentáře: 0
szcspv-sr/kezmarok.jpgVazeny pan predseda PV ZPKO Arpad Tarnoczy,  ako sa uvadza v prilohe, PV-ZPKO ma malo z Vasho peverenia vyzvat aby som  nezneužíval meno politických väzňov pre svoje osobné politické ambície a ciele v meste Poprad,. ako uvadza tzv. politicky vysetrovanec Mgr. Zoltan Kukula. Nakolko som oficialne ziadnu vyzvu od Vás ani PV ZPKO neobdrzal, ziadam o zaslanie stanoviska ci sa ZPKO stotoznujeje s otvorenym lsitom Zoltana Kukulu a ci sa ZPKO distancuje od vyzvy SZCPV adresovanej primatorovi, aby odstupil pre podozrenie zo zneuzivania pravomoci verejneho cinitela a korupcie. Priloha Clanok uverejneny na www.poprad24.sk s komentarom citatela S uctou Frantisek Bednar   číst dál