Slavnostne odhalenie pamatnej tabule v Starej Lubovni

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinefero/pamatni6.jpg

O 17. 00 hod sa uskutočnila Svätá omša za všetky obete z regiónu Stará Ľubovňa. Po omši v príhovore vystúpil primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. Ondrej Krajňák, Phd. Obaja potom spoločne odhalili novú pamätnú tabuľu, ktorá nahradila pôvodnú spred takmer 100 rokov, ktorou si Staroľubovňania uctili padlých v I. svetovej vojne. Slávnostné odhalenie dôstojné sprevádzal dievčenský spevácky zbor. Ku pamätnej tabuly položili veniec aj zástupcovia Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov Ondrej Bartko a František Bednár. V Galérii Provinčný dom sa uskutočnila verejná diskusia v úvode ktorej predseda Správnej rady ÚPN hovoril o vysporiadaní sa s obdobím neslobody, historik Mgr. Eduard Laincz informoval o obetiach svetových vojen zo Starej Ľubovne v rokoch 1914-1945 a o. SEOLic. Daniel Atanáz Mandzák, CSsR hovoril o Prešovskom „Sobore“. Spoločným mementom všetkých príhovorov, svedectiev a diskusných príspevkov bolo memento poučenia z nezmyselných vojen a obdobia ľudskej zloby a nenávisti. Organizátorom patrí úprimné poďakovanie za dôstojný priebeh tohto podujatia. Úvodná pieseň a príhovory primátora mesta a predsedu SR UPN  http://szcpv.org/15/odhalenie.html

Dobry den, pozvanku naodhalenie pamatnej tabule sme si dovolili dat na nasu webovu stranku s Pozdravom Frantisek Bednar predseda SZCPV  https://www.pinterest.com/pin/452752568766642971/


P O Z V Á N K A

Mesto Stará Lubovla
Ústav pamäti národa Bratislava,
Rímskokatolícky farský úrad v Starej Lubovni


Vás pozývajú na


Slávnostné odhalenie pamätnej tabule
Nezabúdame na obete svetových vojen, nespravodlivo odsúdených politických väznov a násilne odvlecených do sovietských gulagov.
22, mája 2015 o 17. 00 h v Starej Lubovni

Pozvánka


  OJEDINELÝ POKUS O ÚTEK Z KOMUNISTICKÉHO ?ESKOSLOVENSKA NA 122MM SAMOHYBNEJ HÚFNICI 2S1-GVOZDIKA

Na útek z ?eskoslovenska na Západ si zobrali nabitú húfnicu DENNÍK N 17. 5. 2015
https://www.youtube.com/watch?v=j59BIDdznWE Video
Takmer ....
Pre?íta? celé


P O Z V Á N K A

v mene Ústavu pamäti národa,
pod zá?titou primátora mesta Poprad pána Jozefa ?vagerka
a v spolupráci s Cirkevnou spojenou ?kolou v Poprade
Vás pozývame na slávnostné verejné odovzdávanie

?AKOVNÝCH LISTOV
predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Kraj?áka
ktoré sa uskuto?ní vo ?tvrtok 28. mája 2015 o 10.00 hod.
v priestoroch mestského úradu Poprad – (Nábre?ie Jána Pavla II., 2802/3).

V úvode slávnostného programu Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Kraj?ák uvedie projekciu autorského filmu „Pre?ili sme Gulag.“ Pozvánka

http://www.szcpv.org/index.html


Predloženie žiadosti o podanie návrhu na novelizáciu zákona o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. a odstránenie diskriminácie účastníkov a veteránov protikomunistického odboja - občanov Slovenskej republiky
Česká republika v roku 2011 prijala Zákon č. 262/2011 Sb. Parlamentu Českej republiky 262 o účastnících odboje a odporu proti komunismu, podľa ktorého oprávnenými osobami pre podanie žiadosti sú aj slovenskí občania, ktorí mali k 17. novembru 1989 štátne občianstvo bývalej Československej socialistickej republiky. Zatiaľ čo na Slovensku prijatý zákon, je len morálnym zadosťučinením pre účastníkov protikomunistického odboja, zákon prijatý v Českej republike, okrem priznania jednorazovej finančnej náhrady a úpravy dôchodkov, v zmysle ustanovenia § 11 tohto zákona umožňuje na základe návrhu podaného súdu, odstrániť právne deformácie a nespravodlivé tzv. zostatkové tresty za trestné činy súvisiace s protikomunistickým odbojom na ktoré sa nevzťahoval zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Zb., ktorý bol prijatý v čase, kedy o jeho prijatí rozhodovali aj ľudia spojení s bývalým nedemokratickým režimom. Tým prakticky pokračovala kontinuita právneho systému, ktorý naďalej kriminalizoval odporcov komunistického režimu. Prečítať celé


Rozlúčková recepcia veľvyslanca Poľskej republiky

Pri príležitosti štátneho sviatku Poľskej republiky a ukončení diplomatickej misie Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike Tomasza Chłońa sa 16. apríla 2015 uskutočnila rozlúčková recepcia za účasti zástupcov viacerých veľvyslanectiev, armády a viacerých predstaviteľov verejného a politického života. Pozvanie na recepciu dostal aj predseda Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov František Bednár, ktorý v mene združenia poďakoval Tomaszovi Chłońovi za ústretový prístup veľvyslanectva k účasti na spomienkový akciách venovaných obetiam komunizmu.

 

Poštová adresa: SZČPV, Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad,
Tel: +421 903 051 761, +421 903 142771, +421 52 7722626,Skype szcpv1, e-mail: szcpv@szcpv.org
Hlavná kancelária:Kancelária SVB-NSE 102, Námestie sv. Egídia 102/10 ,058 01 POPRAD

V Starej Lubovni 20150522 SOWA Magazyn Europejski NOSTRADAMUS Muttertag by SOWA magazyn europejski

http://cesko.blox.pl/2015/05/Slavnostne-odhalenie-pamatnej-tabule-v-Starej.html

 

Bez Kielecczyzny Nie Byloby Ojczyzny Sowa 20150522 Magazyn Europejski Na Zalewskiego Moralia Pdo120 Zech Vo... by Stefan Kosiewski

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedna a devět