v Poprade pri príležitosti 46. výročia okupácie Československa 1968, honorarny konzul Ruskej federacie

Fotogalerie | realita | v Poprade pri príležitosti 46. výročia okupácie Československa 1968, honorarny konzul Ruskej federacie

Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771
e-mail:
szcpv@szcpv.org
http://www.szcpv.org
 

21. augusta 2014 sa v Poprade uskutočnila pietna spomienka venovaná obetiam okupácie v roku 1968. Pozvanie na pietnu spomienku prijali a zúčastnili sa: Honorárny konzul Ruskej federácie pre Košický a Prešovský kraj, Mgr. Ladislav Štefko, viceprimátor mesta Poprad Ing. Milan Baran, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa PaedDr. ThDr Ondrej Krajňák, starosta obce Hôrka Ing. Vladimír Boška, zástupcovia Konfederácie politických väzňov Slovenska Anna Greňová, za organizáciu Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja, Judita Kmecová, za organizáciu PTP Juraj Jarab, zástupcovia občianskeho združenia Pre mesto, predseda Ing. Ondrej Kavka a JUDr. Jozef Hrobák, predseda Slovenskej ľudovej strany RnDr. Andrej Trnovec, predseda strany 7 Statočných Regionálna strana Slovenska JUDr. Vladimír Gürtler a predseda strany Právo a spravodlivosť Mgr. Peter Puškár.

Ospravedlnili sa: Jeho excelencia veľvyslanec Španielskeho kráľovstva, Félix Valdés, keďže v čase konania pietnej spomienky vycestoval do zahraničia pozdravil účastníkov pietnej spomienky a požiadal o položenie venca k pamätníku, ktorý Španielske veľvyslanectvo zaslalo na adresu Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov. Jeho excelencia mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike Tomasz Chłoń z dôvodu neodkladných povinností. Pán prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska z dôvodu naplánovaného osobného voľna. Jeho excelencia Bulharský Veľvyslanec z dôvodu neprítomnosti na území SR, a poslanec NR SR a predseda Okresnej organizácie Smer–SD pán Peter Šuca z dôvodu pracovných povinností.

Pietnu spomienku moderovala podpredsedníčka SZČPV Elena Bačkorová. V príhovoroch vystúpili, predseda SZČPV František Bednár, viceprimátor mesta Poprad Ing. Milan Baran, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa - PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, predseda Slovenskej ľudovej strany RnDr. Andrej Trnovec, predseda strany 7 Statočných Regionálna strana Slovenska JUDr. Vladimír Gürtler a predseda strany Právo a spravodlivosť Mgr. Peter Puškár.  

Spomienka na august 1968 | Podtatranský kuriér podtatransky-kurier.sk Po prvýkrát v histórii sa pri pamätníku Jozefa Bonka na Námestí sv. Egídia v Poprade vo štvrtok minulého týždňa zúčastnil pietnej spomienky honorárny konzul Ruskej federácie na Slovensku pre Košický a Prešovský kraj Ladislav Šte 

  https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/SXqQStpVnGT

267 obserwatorów|246 351 wyświetleń

http://sowa.quicksnake.cz/fotogalerie.php?i=13959 

...Ako v príhovore uviedol Frentišek Bednár, predseda Svetového združenia bývalých politických väzňov a hlavný organizátor podujatia, augustové udalosti by nemali byť spolitizované udalosťami na Ukrajine, pretože je pokrytectvom, ak sa na 21. august odvolávajú politici, ktorí ho často degradovali len na komunistický experiment akéhosi socializmu s ľudskou tvárou Alexandra Dubčeka. „Alexander Dubček na rozdiel od súčasných politikov našiel odvahu pokúsiť sa o neutralitu a nezávislosť Československa, ktorá by priniesla skutočný prospech všetkým občanom. Žiaľ, neutralita bola neprijateľná pre Brežneva v roku 1968 a neprijateľná bola aj pre Západ v roku 1989, kedy ponovembroví politici nenašli odvahu neutralitu presadiť, čím sme premárnili historickú šancu. Namiesto neutrality a nezaťahovania do vojnových konfliktov sme sa stali členom NATO, hoci Václav Havel po prevrate v novembri vykrikoval, že už nikdy do žiadneho paktu nepôjdeme. Rusko je podľa hlavného veliteľa NATO Rasmussena najnovšie označované ako nepriateľ USA a Slovensko zaťahujú do ekonomických sankcii, ktoré majú byť začiatkom novej studenej vojny. Tomu všetkému by sme sa dnes vyhli, keby sme sa dokázali poučiť z augusta 1968 a po vzore Švajčiarska sa stali neutrálnym štátom, o čo sa snažil Alexander Dubček, konštatoval Bednár a dodal, že to, či to vtedy bola jedna vedúca strana alebo niekoľko, je úplne jedno, pretože väčšina už prišla na to, že jednotlivé politické strany sa líšia, tak ako aj dnes, len svojimi názvami. Vtedajšiu spoločnosť neovládla modla trhu všadeprítomnej komercializácie. Boli veci, ktoré svojou kvalitou presiahli storočie.

„Aj keď bol august 1968 obrovským sklamaním, som presvedčený, že by nemal byť dôvodom k nenávisti voči Rusom. August 1968 je minulosť rovnako ako ZSSR. Čo sa stalo, sa nedá odstáť. Musíme s tým žiť. Snažme sa aspoň, aby tí, ktorí ho nezažili, o ňom vedeli. Bez nostalgie a falošných predstáv. Náš národ je unavený a hlboko sklamaný po šesťdesiatich rokoch európskych a svetových kotrmelcov. Najmenej šesťdesiat rokov, prijatím Mníchovského diktátu počnúc, nás klamú a zväzujú nám ruky v prospech niekoho iného. Vôľa k národnému dobru bola ničená násilníckym februárom 1948, okupáciou v roku 1968 a strašnými rokmi sterility normalizácie. O sklamaní z dôsledkov „zamatovej revolúcie“ nehovoriac. Z reálneho socializmu sme sa dostali rovno do nechcenej manipulatívnej demokracie. Milujeme idoly a strašne radi veríme svojim vodcom. O to väčšie je každé naše ďalšie sklamanie, keď zisťujeme, že o všetko sme nekonečne okrádaní, dokonca pod dohľadom našich vodcov,“ uviedol František Bednár.

„Je dôležité, že si sem chodíme spomínať na tieto udalosti, aby sme dokázali odovzdať odkaz nasledujúcej mladej generácii. Úlohou Ústavu pamäti národa je spomínať na obete týchto zločinov, ale zároveň pripomenúť mená tých, ktorí sa na zločinoch podieľali. Ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju zopakovať,“ konštatoval Ondrej Krajňák.

Spomienku na udalosti spred 46 rokov ukončili štátne hymny Slovenska a Českej republiky. 
 
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
Nám. sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
tel. 052 7722626, 0903 142 771
e-mail: szcpv@szcpv.org
http://szcpv.org/14/21august2.html  

http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Os-Berlin-Warszawa-dla-Bliskiego-Wschodu-20140821-Stefan-Kosiewski-o-bratniej-pomocy-humanitarnej-w-rocznice-okupacji-Czechoslowacji-1968-r-FO353

szcspv-sr/kezmarok.jpg Drogi Fero, Kochani Przyjaciele ... 

  číst dál

YouTube:   Elena Bačkorová-privítanie účastníkov  

Príhovor predsedu SZČPV F. Bednára  

Príhovor viceprimítora Popradu Ing. Milana Barana  

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN O. Krajňáka    

Príhovor predsedu Slovenskej ľudovej strany RnDr. A. Trnovca  

Príhovor predsedu strany Právo a spravodlivosť Mgr. Petra Puškára  

Príhovor predsedu strany 7 STATOĆNÝCH JUDr. V. Gürtlera    

Kladenie vencov a ukonbčenie hymnami SR a ČR

Vyhlásenie Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov k  46 výročiu okupácie Československa  http://www.szcpv.org/14/21august.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nastavení